Дата: 10.07.2019

Източник: БСК

Прочетено: 805

На 10 юли 2019 г. в Българската стопанска камара се проведе среща за представяне на онлайн базата за колективни трудови договори и колективни трудови спорове на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА). В срещата участваха представители на браншови организации и фирми, членове на БСК.

Г-н Владимир Бояджиев, директор на НИПА, представи възможностите на онлайн платформата, която е публична и общодостъпна, и осигурява информация за процесите на колективно трудово договаряне в Република България, в това число статистическа информация за броя на сключените и действащи КТД и анекси към тях на територията на страната, както и за постигнатите в тях договорености.

Участниците в срещата обсъдиха проблеми, идентифицирани при анализа на колективните трудови договори и начини за подобряване съдържанието на КТД.