12.09.2019

Европейските бизнес организации и Европейската мрежа за пратеници на МСП призовават за специална стратегия за МСП

Днес SMEunited, EUROCHAMBRES и BusinessEurope отново заявяват призива на Европейската мрежа за пратеници на МСП за нова и специализирана европейска стратегия за МСП на съвместно събитие в Европейския парламент. Още през юли избраният президент на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен пое тази инициатива и обяви намерението си да представи специална стратегия за МСП като част от нейната програма за Европа. Това беше подкрепено през същия месец и от мрежата на пратениците на МСП за енергична и перспективна политика на ЕС за малкия бизнес. На днешното събитие участниците обмениха идеи и мнения за основните предизвикателства пред европейските МСП и обсъждат приоритети за новата стратегия на ЕС за МСП.

От името на SMEunited, президентът Улрике Рабър-Колер посочи нарастващата пропаст в уменията и несъответствието с уменията, както и достъпа до финансиране като основни предизвикателства пред МСП да разгърнат потенциала си за иновации, дигитализиране и адаптиране към кръговата икономика. Насърчаването на професионалното образование и обучение, увеличаването на мобилността и осигуряването на структури за подкрепа на национално и регионално равнище, за да се даде възможност на традиционните МСП да се дигитализират и да станат по-екологични, са също толкова важни, колкото увеличаването на капацитета на банките да отпускат заеми на МСП и да развиват капиталови пазари, достъпни за МСП.

От името на BusinessEurope, председателят на „Комитета за предприемачество и МСП“ Анна-Лена Бом подчерта, че достъпът до пазарите в рамките на Европейския съюз и извън него е предпоставка за успех, растеж и създаване на работни места за МСП. Следователно, по-нататъшното задълбочаване на единния пазар и по-силен фокус върху имплементацията и осъществяването трябва да се комбинират с международни търговски споразумения, осигуряващи справедлив и равен достъп на МСП в Европа до пазарите на трети страни.

От името на EUROCHAMBRES изпълнителният директор Арналдо Абрузини подчерта високите разходи, наложени на МСП и европейската икономика чрез ненужни бюрократични и административни тежести. Той посочи текущите недостатъци в прилагането на принципа „Мисли първо за малките“ в институциите и призова по-специално за подобряване на качеството на тестовете за МСП по законодателни предложения.

 

 

Дата: 12.09.2019

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 10310