Дата: 25.11.2019

Източник: kiss13.net

Прочетено: 2544

Ще има представители на работодателите в Обществените съвети на професионалните гимназии в област Разград.

От Регионалното управление на образованието съобщиха, че предложенията са одобрени и касаят 6 техникума в Разград и по един в Исперих, Кубрат, Лозница и Завет.

Представителят на бизнеса се определя от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите. Съставът на обществените съвети се актуализира след тригодишен мандат.

Предстои да се организира среща между работодателите и представителите на институциите, ангажирани с подготовката на план-приема за гимназиалния курс на обучение за следващата учебна година, с оглед съобразяването му с нуждите на бизнеса в региона, и възможностите за реализация на младите хора след завършване на средно образование.

От страна на работодателите са ангажирани Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и Съюзът за стопанска инициатива, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/, Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара и Стопанска камара - Разград.

Включването на представител на работодателите в състава на Обществените съвети на училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация, става по разпоредба на Закона за предучилищното и училищното образование.