Дата: 06.12.2019

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 4495

Днес BusinessEurope, конфедерация на работодателите от 35 европейски държави, призовава за спешни действия за спасяването на апелативния орган на СТО. В Загреб Съветът на председателите на националните федерации-членове на BusinessEurope се срещна и изпрати силно предупреждение, изказвайки се от името на около 20 милиона малки, средни и големи компании в цяла Европа.

Президентът на BusinessEurope Пиер Гатаз каза:

„Ние виждаме нарастващия протекционизъм и едностранност като сериозни заплахи за устойчивия икономически растеж. От създаването си през 1995 г. Световната търговска организация гарантира, че страните по света спазват правилата на играта.

Страните успяха да разрешат споровете по подреден начин чрез независимата система за уреждане на спорове на СТО, която включва апелативен орган. Апелативният орган ще бъде парализиран до следващата седмица, оставяйки цялата система за уреждане на спорове в ръба на срив в момент, когато търговските спорове се увеличават.

„Настоящата система предоставя огромни ползи за бизнеса и потребителите и е съществен елемент на СТО. Тя не е съвършена и се нуждае от съществена реформа, но вместо да унищожим това, което имаме, трябва да се споразумеем за подобряването му. Зад всеки търговски спор стоят компании, които разчитат на ясни, стабилни и приложими правила. Затова молим всички членове на СТО да действат отговорно и да намерят решение, което може да попречи на закона на джунглата в международната търговия.

До постигането на споразумение в СТО страните трябва също да разгледат алтернативни решения за разрешаване на спорове, както Европейската комисия предлага в момента “.