05.11.2019

БРОШУРА

Полезни примери за участието на работниците в управлението на предприятията, с акценти върху приложението на работническите съвети в страни като Словения и Хърватия, както и информиране и консултиране в България.

Брошурата обхваща състоянието на работническото участие в страните от Западните Балкани, като Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Албания, както и експериментите, извършени в конкретни предприятия в тези страни.

 

Информационна брошура "Участие на работниците в управлението - информираност, експериментиране, мониторинг"

Дата: 05.11.2019

Източник: БСК

Прочетено: 761