30.01.2020

Коментар на Веселин Илиев, главен директор „Международно икономическо сътрудничество“ в БСК, по повод ратифицирането от страна на България на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада – СЕТА

Коментар на Веселин Илиев, главен директор „Международно икономическо сътрудничество“ в БСК, по повод ратифицирането от страна на България на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада – СЕТА

______________________

СЕТА е уникално по своя вид споразумение. Обхваща практически всички сфери на социално икономическия живот и дава положителни перспективи пред европейските делови кръгове, в по-малка степен засягащи и България.

БСК многократно алармира относно част от споразумението – концепцията за нов по съдържание независим съд за уреждане на спорове между инвеститор и държава – ISDS. Проблемът е в разпоредбите, свързани със защита на инвестициите, по-точно – уреждането на спорове между инвеститор и държава. Всеки канадски инвеститор (вкл. и с капитал от друга държава) ще може да осъди България в независим съд за нанесени щети. Било то за въвеждане на нови искания към софтуера за отчитане на обороти (напр., Наредба 18) или нови екологични изисквания, произтичащи от „Зелен пакт“.

Българската администрация продължава да изпитва трудности при формулирането и отстояването на национални позиции. Твърде често се „подкрепя“ позицията на някой друг, напр., „Брюксел“. Това носи риска България да не успее да обоснове и защити своя интерес при промени в европейското законодателство, които промени евентуално засягат интереси и сключени договори с чуждестранни инвеститори. Това прави България уязвима при евентуален спор в ISDS, например, във връзка с чл. 8.11 от СЕТА – Обезщетяване за загуби.

Канада е по-малкият проблем. Канада не е значим партньор и едва ли сумарно негативите ще са значителни. Но ако преговорите със САЩ продължат, САЩ основателно ще искат "не по-лоши условия, отколкото в най-доброто споразумение", каквато е световната практика. Тогава вече държавата може да бъде осъдена за милиарди.

Дата: 30.01.2020

Източник: БСК

Прочетено: 7350