Дата: 12.02.2020

Източник: БСК

Прочетено: 7321

17 работодателски организации от девет държави-членки на ЕС от Централна и Източна Европа, сред които и Българската стопанска камара, изпратиха съвместно изявление до европейския политически елит. Документът съдържа пет основни точки, които могат да помогнат за справяне с предизвикателствата и възможностите, произтичащи от навлизането на изкуствения интелект в икономическия и социален живот.

_________

Ние, долуподписаните търговски асоциации и ИИ платформи от Централна и Източна Европа, изцяло подкрепяме целта на Европейската комисия да разработи общ подход към възможностите и предизвикателствата, които идват ръка за ръка с развитието на изкуствен интелект. Всички сме наясно с необходимостта за създаването на основни принципи и основни ценности, върху които могат да се доразвият системите за изкуствен интелект, като същевременно се превърнем в един от световните лидери в тази област.

Убедени сме, че Европа притежава експертния опит да отвори напълно тази безпрецедентна възможност, и асоциациите са готови да подкрепят ЕС в това начинание. С всяка нова възможност идва ново предизвикателство. Ето защо решихме да се обединим в рамките на региона на Централна и Източна Европа и да помогнем преодоляването на препятствията, като предлагаме нашите възгледи и обратна връзка по въпросите, които се обсъждат. С това съвместно изявление, бихме искали да се обърнем към вас с някои от нашите съображения и разсъждения за възможно бъдещо регулиране на ИИ.

  1. На въпросите, с които ще се сблъскаме, ако искаме да управляваме успешно тази област, можем да си отговорим само и единствено чрез диалог между политиците, професионалистите в областта на ИИ, бизнеса и гражданското общество. Има много области, с които можем да работим заедно, за да намерим най-добрия начин за отговорно разработване и използване на ИИ, като справедливост, безопасност и отговорност, защита на данните или обяснение.
  2. Трябва да имаме предвид положителното въздействие, което ИИ има и вероятно ще има в бъдеще върху икономиката на държавите-членки из цяла Европа. Следователно, политиците трябва да спомогнат за насърчаването на широкото възприемане на ИИ, като същевременно избягват регулаторните мерки, които ограничават способността на европейските предприятия и граждани да се възползват изцяло от потенциала на ИИ. Разбира се, това трябва да спазва принципите на работа с личните данни и защитата на поверителността
  3. Като представители на европейската индустрия за ИИ ние бихме се възползвали от Европейската комисия, предоставяща ни ръководни принципи за саморегулиране и съвместно регулиране, тъй като те биха играли важна роля, помагайки на европейския бизнес да развие отговорно технологиите
  4. В области, в които е необходимо регулиране, първо трябва да използваме редица съществуващи закони за развитието на технологиите. Затова трябва да избягваме създаването на нови противоречиви и сложни законодателства и да надграждаме върху основите, които вече имаме. Освен това, всеки нов регламент трябва да бъде интелигентен и да отчита не само етичните и социалните съображения, но и икономическото въздействие и практическото прилагане на новите правила
  5. Наясно сме с някои рискове, свързани с използването и развитието на ИИ. И все пак вярваме, че нито един тип регулиране не може да бъде приложен ефективно за ИИ. Вместо обща забрана на използването на ИИ в определени области, напр. технология за разпознаване на лице, препоръчваме подход, основан на риска, който означава различен набор от правила за различни рискове, за да отразят разликите в контекста и приложението. Това трябва да отчита не само възможността за вреда, но и вероятността и степента, в която вредите могат да бъдат отстранени - както и вредите за обществото от неизползване на ИИ. Прекалено широката регулация ще има пагубен ефект върху иновациите в ЕС и ще попречи на компаниите да пускат приложения за интелектуална собственост в Европа в области с висока стойност за обществото

Възможностите, предоставени от ИИ, са наложителни за гарантиране на европейската конкурентоспособност, но за това трябва да защитим нашата научна и бизнес свобода за иновации в Европа. Ние, долуподписаните търговски асоциации и ИИ платформи от региона на Централна и Източна Европа, искаме да участваме конструктивно в по-нататъшни дискусии за регулиране на ИИ и се радваме да споделим нашите знания и опит, за да помогнем за разработването на политики за качество, които да са от полза за Европа и Европейското общество.