Дата: 16.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1161

Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание (приет на първо четене)

Законопроект за спиране на срокове по граждански, административни, наказателни и изпълнителни производства по време на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.) извънредно положение върху цялата територия на Република България

Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие

Законопроект за изменение на Наказателния кодекс (приет)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (приет)