17.03.2020

Бизнесът поде инициатива за подкрепа на УМБАЛ „Канев“-Русе чрез разкриването на дарителска сметка. В нея ще се набират финансови средства, които ще се използват от болницата за ограничаване разпространението на корона вируса в региона. Инициативата е под егидата на Община Русе.

Първото дарение вече е факт и то е направено именно от бизнеса в лицето на Русенска стопанска камара. Средствата ще се изразходват стриктно за осигуряването на лични предпазни средства и дезинфекционни материали, преимуществено за хората от най-уязвимите болнични направления. Парите ще се използват само за тази цел с пълна прозрачност от трите страни, като ще се прави публичен  отчет на постъпленията и разходите, съобщи председателят на Русенска стопанска камара, проф.Красимир Ениманев.

Банковата сметка е: IBAN BG 20FINV9150 1016 068461, BIC FINVBGSF ПИБ АД

Дата: 17.03.2020

Източник: Русенска стопанска камара

Прочетено: 5211