13.03.2020

Средствата ще се изразходват стриктно за осигуряването на лични предпазни средства и дезинфекционни материали преимуществено за хората от най-уязвимите професионални направления.

По инициатива на братята Красен и Жечко Кюркчиеви и Община Шумен днес Стопанска камара – Шумен откри дарителска сметка за набиране на финансови средства, които ще се използват за ограничаване разпространението на корона вируса на територията на общината.

Едновременно с това Камарата внесе и първото дарение по сметката.  Средствата ще се изразходват стриктно за осигуряването на лични предпазни средства и дезинфекционни материали преимуществено за хората от най-уязвимите професионални направления. Парите ще се използват само за тази цел и само с решение на Общинския кризисен щаб, като за пълна прозрачност ще се прави публичен седмичен отчет на постъпленията и разходите. 

Тъй като в създалата се ситуация не само България много често проблемът не е в липсата на пари, а че много от нужните материали липсват в търговската мрежа, паралелно с дарителската кампания Община Шумен подготви склад, в който желаещите могат да дарят лични предпазни средства и препарати за дезинфекция. Заедно с крупна сума по сметката братя Кюркчиеви дариха и над 20 000 сапуна, които ще бъдат раздадени на всички учебни, здравни и социални заведения в община Шумен. По идея на двамата братя мотото, под което ще протече кампанията е „Помогни сега“.

Община Шумен благодари за съпричастността на бизнеса към решаването на общия за всички нас проблем и за разбирането от страна на гражданите! Вярваме, че обединени и проявявайки дисциплина и отговорност към себе си и останалите, заедно ще успеем да намалим опасността от разпространението на коронавируса.

 Уникредит Булбанк, Шумен

IBAN: BG24UNCR70001523957520, BIC: UNCRBGSF

Титуляр: Сдружение “Стопанска камара – Шумен”

Дата: 13.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1683