18.03.2020

След видеоконференцията на Европейския съвет вчера президентът на BusinessEurope Пиер Гатаз направи следните коментари:

„Ангажиментът, поет на вчерашния Европейски съвет, да направи каквото е необходимо за справяне със значителната криза, пред която сме изправени, се приветства от европейската бизнес общност. Държавите-членки в целия ЕС вече предприемат важни действия, особено за поддържане паричния поток на компаниите и е ясно, че това ще бъде подкрепено на равнището на ЕС чрез редица основни действия: използване на пълната гъвкавост на Пакта за стабилност и растеж, специални мерки за освобождаване на средства от ЕС и координирана ЕЦБ, ЕИБ, Действия на Комисията и държавите-членки за поддържане на финансовата стабилност.

Гарантирането, че всички предприятия с жизнеспособни бизнес модели оцелеят от тази криза, несъмнено ще изисква допълнителни мерки през следващите седмици и месеци. BusinessEurope и нашите федерации-членки ще продължат да работят в тясно сътрудничество с правителствата и институциите на ЕС, за да осигурят необходимите мерки.

Европа ще посрещне предизвикателството на COVID-19 само с жизненоважната ни бизнес екосистема непокътната и готова да стимулира възстановяването и това ще изисква да действаме в дух на солидарност.

Бизнесът в цяла Европа вече демонстрира солидарността си чрез изключителни действия, като пренасочване на производството и споделяне на експертни знания, за да доставят така спешно необходимото медицинско и защитно оборудване. Във всеки наш интерес тази солидарност функционира между всички размери на бизнеса, между бизнеса и правителствата и между държавите-членки. Преди всичко, ние трябва да поддържаме трансевропейските вериги за доставки и да запазим единния европейски пазар. И двете са жизненоважни за доставката на стоките, от които зависим през следващите седмици. И не трябва да забравяме, че търговските и инвестиционните потоци с останалия свят са еднакво критични за поддържане на икономическата устойчивост и избягване на недостига на доставки в Европа. "

BusinessEurope публикува изявление, в което посочва незабавните мерки, които смятаме, че трябва да бъдат предприети на 16 март. Ние планираме да актуализираме това изявление, докато ситуацията се развива

Дата: 18.03.2020

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 10462