09.12.2020

Уважаеми г-н Председател,

 

Послание до заседанието на Европейския съвет на 10-11 декември 2020 г.

Сделката на Съвета е от съществено значение за подпомагане на икономиката на ЕС да се възстанови от кризата с COVID-19

Понастоящем има ясни признаци, че увеличените ограничения в цяла Европа през последните седмици оказват влияние върху намаляването на предаването на COVID, като в повечето държави-членки на ЕС сега броят на инфекциите спада за първи път от лятото. И с последните положителни данни от редица ваксини срещу COVID, има признаци на светлина в края на тунела. Но пътят обратно към нивата на продукция отпреди COVID вероятно ще бъде дълъг и неравномерен, тъй като несигурността остава висока. Най-новите прогнози на BusinessEurope за икономическите перспективи сочат спад от над 7% в ЕС през 2020 г., като икономиката може потенциално да се подобри през 2021 г. с ръст от 5,0%. Но дори и този сценарий все още разглежда икономиката на ЕС с 3% под нивата в сравнение с производство преди COVID към края на идната 2021 г.

Спешно са необходими решителни действия от лидерите на ЕС в редица области на политиката, за да се ограничат дългосрочните икономически и социални щети от този вирус, да се възстанови доверието в бизнеса, да се увеличи заетостта и да се върнат икономиките ни към положителните дългосрочни нива на производство.

Най-спешно отново призоваваме държавите-членки да одобрят споразумението, установено в резултат на тристранния диалог относно Европейския фонд за възстановяване и многогодишната финансова рамка за 2021-2027 г. (дългосрочен бюджет на ЕС). Окончателното приемане на европейския пакет за възстановяване е от съществено значение, за да се помогне на икономиката на ЕС да се възстанови от щетите, които кризата COVID-19 продължава да нанася. Европейските предприятия и работници спешно се нуждаят от финансовата подкрепа на ЕС, предвидена в настоящото споразумение. Не е време за политически игри. Време е да постигнем намерените компромиси за общото благо на всички държави-членки. Гарантирането на спазването на основните изисквания на правовата държава е необходимо за гладкото функциониране на пазарните икономики и защитата на предприятията и работниците.

Също така призоваваме лидерите на ЕС да подобрят допълнително координацията на равнище ЕС по отношение на реакцията към пандемията. Държавите-членки трябва спешно да разработят общ подход спрямо политиката за пътуване, тестване, карантина и ваксини. Взаимното признаване на тестове, както и бързото и безопасно внедряване на достъпни ваксини за всички граждани на ЕС е от съществено значение за възстановяване на нормалните икономически и социални взаимодействия в нашия европейски единен пазар. Бизнес общността е готова да помогне за осигуряването на такова бързо, широко и безопасно внедряване на подобни практики. Правителствата също трябва да се поучат от опита на страни, които успяват да забавят циркулацията на вируса с по-леки ограничения, за да минимизират икономическите и социални щети, ускорявайки премахването на ненужните или неефективни ограничения.

В по-широк план подчертаваме следните ключови политически съобщения:

  • избягвайте преждевременното отпускане на мерки за подпомагане на бизнеса и работниците и фокусирайте всички политики върху осигуряването на трайно възстановяване и укрепване на Европейския съюз.
  • да провежда публични политики, подкрепящи общите нива на инвестиции в лицето на масовия спад на частните инвестиции, и по-специално бързо да финализира приемането и прилагането на инструмента за възстановяване на ЕС от следващото поколение.
  • гарантира, че изплащането на средства от ЕС е свързано с изпълнението на специфични за всяка държава реформи, договорени в Европейския семестър, чрез предложения механизъм за възстановяване и устойчивост, така че европейските фондове да подкрепят инвестициите и реформите, които ще засилят растежа, производителността, конкурентоспособността и заетостта в ЕС .
  • гарантират, че социалните партньори са изцяло включени в разработването, изпълнението и мониторинга на националните планове за възстановяване и устойчивост, както е препоръчано от Европейската комисия в Годишната стратегия за устойчив растеж до 2021 г. Социалните партньори са основните участници в икономиката и пазара на труда, и техният принос за формирането на възстановяването, включително чрез колективно договорени решения, е от съществено значение за постигане на устойчиво възстановяване и насърчаване на успеха и собствеността върху зелените и цифровите преходи, като се гарантира, че предвидените мерки са както икономически осъществими, така и социално приемливи.
  • премахване на всички бариери, които тежат върху развитието на нашия единен пазар, осигуряване на правилното му функциониране и безпроблемното функциониране на веригите за доставка на ЕС, не само възстановяване на всички свободи на движение до условията преди COVID възможно най-скоро, но и справяне с дългосрочните постоянни препятствия пред трансграничната трудова мобилност и предоставяне на услуги, преодоляване на прекомерната политика за хармонизирани европейски стандарти за стоки и премахване на оставащите бариери пред свободния поток от данни.
  • да гарантира, че Зелената сделка и новите цели са подкрепени с надеждна индустриална стратегия, която дава ясни отговори на повдигнатите по-долу точки. Европейската бизнес общност подкрепя целта за постигане на климатичен неутралитет около средата на века и е съгласна, че Зелената сделка е един от ключовите стълбове на европейския план за възстановяване. Убедени сме, че решението за по-висока амбиция за 2030 г. трябва да отчита реалистично икономическата ситуация. Решението за засилване на амбицията идва в най-трудното време за европейската икономика, с все още продължаваща и безпрецедентна здравна и икономическа криза. Втората вълна на COVID-19 продължава да има драстични ефекти върху икономиката. BusinessEurope отбелзява с тревога, че неотдавнашната оценка на въздействието, публикувана от Европейската комисия, не разглежда напълно възможността за по-траен спад в резултат на кризата с COVID-19. Освен това, според средната стойност на резултатите от моделирането, практически няма допълнителен растеж с по-амбициозните климатични цели за 2030 г. ЕС спешно се нуждае от силен бизнес план, който да се фокусира много повече върху това как да превърне Зелената сделка в реален двигател на растежа , като същевременно запазва европейската конкурентоспособност и избягва изтичането на въглерод в други световни региони. По-специално, нови инструменти като граничен въглероден данък (CBAM) следва да бъдат въведени само в допълнение към съществуващите мерки за защита от изтичане на въглероден диоксид и напълно съвместими със СТО.
  • подкрепя амбициозна програма за международна търговия, която насърчава нови търговски и инвестиционни възможности за европейските компании чрез двустранни търговски споразумения, включително ратифицирането на внимателно договореното споразумение между ЕС и Меркосур. Приветстваме наскоро предложената от Европейската комисия стратегия спрямо САЩ, която има за цел да изгради позитивна програма, която е амбициозна както по отношение на обхвата, така и на резултатите, които тя цели да постигне. Надяваме се ЕС и САЩ да сключат съюз за сътрудничество, който да се справи с ключови международни предизвикателства, вариращи от реформата на СТО до климатичните промени, дигиталната трансформация или начина, по който се справяме с Китай.
  • освен политическите планове за подобряване на общата защита на границите и ограничаване на нелегалната миграция, BusinessEurope счита за важно и интегрирането на законни мигранти в съответствие с нашите европейски ценности, изграждане на координирано европейско решение за по-добро управление на миграцията и отдалечаване от ad hoc решения за управление на кризи за бежанци и лицата, търсещи убежище. В същото време ЕС трябва да бъде привлекателна дестинация за талантливи хора от трети страни, от които Европа се нуждае, и да подобри функционирането на Шенгенското пространство, което е от ключово значение за гарантиране на свободното движение в нашия единен пазар.

В тази безпрецедентна криза европейските компании правят всичко възможно, за да запазят европейските икономики и общества. Те предприемат силни мерки за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на кризата. Те правят всичко възможно, за да предотвратят и ограничат циркулацията на вируса на работните места, да запазят веригите за създаване на стойност, да поддържат работни места и да ускорят цифровите и зелени преходи. За да им позволят да продължат да играят своята роля, членовете на Европейския съвет трябва спешно да финализират споразумението за европейския пакет за възстановяване и да се съсредоточат върху това как да подобрят дългосрочния капацитет на Европа за генериране на устойчив растеж и заетост при прилагането му.

 

Искрено Ваш,

Пиер Гатац

Президент

Маркус Байрер

Генерален директор

 

 

 

 

 

Дата: 09.12.2020

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1926