26.03.2020

Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК), член на БСК, подкрепя действията на българското общество за преодоляване негативното въздействие, което оказва пандемията с Covid-19. Намираме за изключително важна ролята на браншовите организации за подпомагане на бизнеса в страната, отчитайки спецификата на всички икономически сектори.

Считаме, че в настоящата ситуация е от решаващо значение използването на холистичен подход при взимане на отделните решения. Трудността да се осигурят доходи на работещите от една страна, повишаването на потребностите от социални плащания, (в т.ч. за обслужване на най-уязвимата група на обществото – хората с увреждания), съчетани с обективните затруднения на икономическите оператори да функционират нормално и прякото негативно въздействие на всичко това върху Фиска пораждат устойчиви синергични решения. Такива решения считаме, че са едновременното стимулиране на българското производство на материали и насърчаването на потребление на произведените продукти на вътрешния пазар.

Сега повече от всякога се нуждаем от солидарност и разумна употреба. Това е ангажимент на българското общество, на всеки негов член, на нас.

НС на ТПК вярва, че възлагането на поръчки за лични предпазни средства от българския бизнес на кооперации и предприятия на хора с увреждания ще бъде реална подкрепа за тях, а също така и възможност те да се включат със своя принос в усилията на цялата нация в преодоляването на кризата с Коронавируса. Същевременно това ще им позволи да функционират пълноценно, като икономически оператори, независимо от форсмажорните обстоятелства, поради които са отказани голям дял от поръчките в текстилния бранш за следващите 3 месеца.

В системата на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, 17 кооперации на хора с увреждания произвеждат предпазни маски, защитни и предпазни облекла. Тяхното производството се отличава с високо качество (гарантирано с приложими сертификати ISO). Достигнатият дневен капацитет е 100 000 бр. предпазни маски, като при необходимост е възможно да бъде увеличен с минимум 30% в рамките на 5 работни дни.

Маските, изработвани от специализираните кооперации са разработени както от нетъкан текстил, така и от памучен плат с висока плътност в два и в три слоя. Всички изделия са хипоалергенни с висок капацитет на филтриране без да затрудняват дишането.

Считаме за изключително предимство на тези изделия това, че те са изградени от изцяло рециклируеми материали българско производство. Използването на тези продукти едновременно създава работа на хора с увреждания и поддържа функционирането на българската икономика като същевременно предлага конкурентни пазарни цени.

 За допълнително информация и поръчка: 0888 40 12 66

 СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАСКИТЕ

 

С УВАЖЕНИЕ,

                                                                        Стилиян Баласопулов

Председател на НС на ТПК

 

                      

Дата: 26.03.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3175