02.04.2020

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) информира гражданите за възможността да подават жалби, сигнали и да получават информация от съответната институция чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от агенцията. След извънредното положение, въведено във връзка с пандемията от COVID19, от агенцията препоръчват комуникациите с институциите да се осъществяват онлайн, като се използват наличните за целта средства. 

На Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ - https://egov.bg има създаден специален бутон - Сигнали, жалби и предложения, който ви отвежда към електронната форма за попълване и инструкциите, как да заявите услугата. 

Новата услуга предоставя възможност да подадете сигнал, жалба или предложение във връзка с обслужването или организацията на работата на административен орган, организация, предоставяща обществени услуги или лице, осъществяващо публични функции. Подател може да бъде всеки гражданин или организация. За да заявите услугата е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ, както и да имате профил в системата за Сигурно електронно връчване. 

Системата за е-връчване, която се поддържа и администрира от Държавна агенция „Електронно управление” замества класическата препоръчана поща. 

Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

 

Дата: 02.04.2020

Източник: ДАЕУ

Прочетено: 1791