13.04.2020

Цялостен пакет антикризисни мерки Съветът ще обсъжда след 16 април

На свое заседание днес Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди предложените от Министерския съвет проекти за промени в две постановления – за прилагането на т.нар. мярка 60/40 и за увеличаването на ставките за положен нощен труд.

По отношение на мярката 60/40 всички членове на НСТС, с изключение на АИКБ, подкрепиха проекта за постановление, като отбелязаха, че то следва пороците на Закона за извънредното положение и, в този смисъл, всички бяха единодушни, че мярката е неефективна и неработеща за преобладаващата част от засегнатите от кризата фирми.

В тази връзка, единодушно беше настояването възможно най-бързо да се пристъпи към изработването и въвеждането в действие на серия от икономически мерки, които реално и ефективно да подкрепят икономиката. Всяка от членуващите в НСТС организации внесе свои писмени предложения за такива мерки, които в голямата си част се припокриват, поради което бе взето решение до 16 април да се изработи съвместен (сборен) пакет от мерки, който да бъде представен в НСТС за обсъждане, с участието на министрите на икономиката, финансите и енергетиката, като ресорно отговарящи за прилагането на по-голямата част от мерките.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева и зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова информираха членовете на НСТС за подготвяните финансови схеми за подкрепа на фирмите, като беше подчертано, че приоритетно ще бъдат приложени мерки в подкрепа на микро- и малки предприятия, които най-лесно изпадат от пазара в условия на криза, но вече се обмислят и конкретни мерки за по-големи предприятия, които показват възможности за растеж и конкурентоспособност.

По отношение на заплащането за нощен труд всички членове на НСТС изразиха позиция, че увеличението на ставките е необходимо, но работодателските организации се противопоставиха на обвързването му с размера на минималната работна заплата, която се определя административно, без специална методика и икономическа обосновка. Ако се търси средство за автоматизъм, КНСБ и БСК са на мнение, че обвързването може да стане на база основна работна заплата. Проекта на ПМС предвижда обвързване на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд с минималната работна заплата – 0,15 % от МРЗ за всеки отработен час или за част от него, но не по-малко от 1 лв. Предвижда се постановлението да влезе в сила от 1 януари 2021 г.

На проведеното заседание, Националния съвет за тристранно сътрудничество избра Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, за ротационни заместник-председатели на НСТС, съответно от организациите на работниците и служителите и на работодателите, за срок от една година, считано от днес, 13 април 2020 г.

 

Дата: 13.04.2020

Източник: БСК

Прочетено: 4267