14.05.2020

В този тежък за всички ни период решихме да подемем инициатива в подкрепа на малкия и среден бизнес в България.

Уверени сме, че сред вас ще намерим още съмишленици, които ще подкрепят дарителска кампания в помощ на бизнеси, засегнати от COVID-19 кризата.

Защо е необходима тази инициатива?

• Вярваме, че в последните години екосистемата от идеи и хора, които се развиват в България, е в основата на икономическия прогрес в страната ни.

• Малките предприятия са жизненоважна част от местната икономика. Те са дълбоко вкоренени в нашата общност, защото са изградени от нас за нас. Те насърчават социалната мобилност, конкуренцията и иновациите в различни сфери на работа.

• В този момент, стотици бизнеси са поставени пред непосилно предизвикателство – да запазят екипите си и да продължат своята дейност при липса или драстично намалели приходи.

• Ако стоим безучастни, много скоро тези прохождащи компании няма да ги има, и това ще се отрази на всички нас. Дребният бизнес в България е кръвоносната система на страната – без нея всичко се парализира. Държавата ще загуби данъци и добавена стойност, а социалната система ще се натовари още повече.

Какво целим?

С тази кампания, ние ще подкрепим представители на малкия и среден бизнес в България, които демонстрират желание и умения да преструктурират работата си, така че да отговорят на новите предизвикателства на пазара.

Какъв е планът ни за действие и следващи стъпки?

Първият етап от нашата кампания е идентифицирането на дарители и съмишленици, които да подкрепят дейността по набиране на средства и популяризирането на инициативата.

Кампанията по набиране на средства ще приключи на 31 май.

Втори етап от кампанията е свързан с преразпределението на събраните дарения посредством конкурс за безвъзмездна помощ.

Допустими кандидати, които могат да изпратят проектно предложения, са представители на малкия и среден бизнес, регистрирани в България.

Критериите за оценка и избор на изпратените предложения са както следва:

• Кандидатите трябва да докажат, че тяхната дейност е сериозно засегната от COVID-19 кризата и има реален риск да освободят служители.

• Имат назначени минимум 3 служители (собствениците на компанията не се включват) на пълно работно време и на постоянен договор.

• Месечният оборот на кандидата е намалял с повече от 20%, считано от началото на обявеното извънредно положение.

• Представят план за преструктуриране и адаптиране на бизнеса им към новите пазарни условия.

Кампанията за набиране на проектни предложения ще стартира на 1-ви май. Заинтересованите кандидати ще имат две седмици да предадат своите проекти. Одобрените проекти ще бъдат обявени на 8 юни 2020.

Подробна информация за конкурса за набиране на проектни предложения, както и формуляр за кандидатстване, ще бъдат публикувани на страницата на настоящата кампания.

Апликационния формуляр можете да откриете тук.

Списък с одобрените бизнеси, техните планове и предложения, ще бъдат публично достъпни на страницата на кампанията.

Ние поемаме отговорност да проследим дейността на подкрепените организации и ще споделяме редовно техния прогрес с вас.

Подробна информацията за набраните средства, условията за кандидатстване и одобрените предложения, ще бъдат публикувани на страницата на кампанията в HelpKarma, както и в социалните медии.

Нека покажем силата на обединението!

 

Дата: 14.05.2020

Източник: bg.helpkarma.com

Прочетено: 2474