29.05.2020

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е в напреднала фаза за въвеждане на електронни товарителници, като на първия етап те ще важат за вътрешния транспорт, а по-късно и за международния. Това съобщи зам.-министърът на транспорта Ангел Попов на среща в БСК днес (29.05.2020 г.) с председателя на Камарата Радосвет Радев. В срещата участва и главният секретар на БСК Добри Митрев.

Г-н Попов отбеляза, че искането за въвеждане на електронни товарителници бе отправено за първи път от БСК с официално писмо до МТИТС, като част от пакета антикризисни мерки за преодоляване на последиците от COVID-19 в областта на транспорта и логистиката. В началото на м. април т.г. БСК представи идеята за е-товарителници пред МТИТС по настояване на две браншови организации - Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) и Националната организация на митническите агенти (НОМА).

Предстои в първите дни на м. юни МТИТС да представи работен вариант на документите, които следва да уредят правно статута и ползването на електронни товарителници у нас, и след съгласуване със заинтересованите представители на бизнеса, да се пристъпи към ефективното въвеждане на мярката в практиката.

Въвеждането на е-товарителници спестява време на операторите и администрацията в сектора, ще доведе до по-добра отчетност, по-добър контрол от страна на държавните органи и, не на последно място, ще има екологичен ефект, тъй като сериозно ще ограничи хартиения документооборот.

По време на днешната среща бяха обсъдени и други актуални проблеми на останалите видове транспорт, като бе подчертано същественото значение на партньорството между МТИТС, БСК и секторните браншови организации за постигане на добри решения за развитие на транспортния отрасъл и на икономиката, като цяло.

Дата: 29.05.2020

Източник: Българска стопанска камара

Прочетено: 2497