11.06.2020

От новата учебна 2020/2021 година в България стартира обучение по професия „дрогерист“ в системата на дуалното образование. Курсът на обучение ще е 5 годишен – от 8-и до 12-и клас. Първоначално ще има 2 паралелки – по една в София и Варна, като при успешен старт на програмата, проектът ще бъде разширен. Учениците ще преминават практическо обучение в магазините на dm.  Ще се изучават както общообразователни предмети, така и специализирани. Програмата е базирана на австрийската програма за обучение на дрогеристи и на българския опит.

Повече за обучението и потенциала на новата професия научете от Наталия Вълчева - директор на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, където ще бъде сформирана софийската паралелка, Евелина Великова - управител на dm България, и Улрике Щрака - ръководител на Австрийското търговско представителство.

Как се стигна до включването на професията „Дрогерист“ в системата на дуално обучение в България?
Евелина Великова: Като добър работодател, който подкрепя професионалното развитие на своите служители, ние стартирахме обучения за дрогеристи още през 2016 година. Тогава малка група от наши служители, които владеят немски език премина тежък едногодишен курс в Австрия. След завършването на курса, те получиха австрийска диплома, която им дава право да практикуват в страната. Уверявам ви, че това не е никак лесно и българската група беше една от малкото, в които не само че нямаше скъсани, но и всички колеги преминаха финалните тестове с отлична оценка. Целта на обучението беше австрийският модел и придобитите знания да се пренесат в България и колегите ни да предадат наученото и да са ангажирани във вътрешнофирмените обучения. 

Като следваща стъпка решихме да дадем възможност на колкото е възможно повече наши служители да преминат през това обучение. Затова през 2017 година влязохме в партньорски отношения с Професионалната гимназия по екология и биотехнологии в София и заедно разработихме курс за обучение на дрогеристи, като използвахме както опита на хората от гимназията, така и австрийската програма, по която се обучаваха колегите ни. През първите две години 40 наши колеги успешно преминаха курса, а до няколко дни ще завършат още 70, обучавани в професионалните гимназии по химични технологии в София, Варна, Бургас и Плевен.

Логичното продължение на усилията ни беше включването на професията в системата на дуалното обучение. За нас това е естествено развитие на подкрепата ни за тази форма на образование, тъй като dm България вече има голям опит в подготовката на ученици в дуална форма по професии като „Търговия“ и „Логистика“, тъй като сме част от австрийския проект за дуално обучение още от старта му през 2015 година. След няколкогодишни усилия от наша страна професията беше одобрена от Националната агенция за професионално образование и обучение и Министерство на образованието и от следващата учебна година, 2020/2021, стартира обучението по нея. 

Програмата е базирана на австрийската програма за обучение на дрогеристи. Как протича тя, какво ще бъде приложено в България и какво ще е различното?
Улрике Щрака: Програмата е 5-годишна – за гимназиален курс на обучение. В рамките на този курс учениците ще изучават редица специализирани предмети, на каквито се обучават и техните връстници в Австрия. Мога да кажа, че те ще получат обширни знания и опит, благодарение на които ще могат да започнат да упражняват професията веднага след завършване на гимназия.

В България ще бъде приложен дългогодишният опит на Австрия в обучението на дрогеристи, като ще бъдат използвани австрийски учебници и методики. Разбира се, австрийската програма няма да бъде копирана 1:1, а курсът на обучение ще бъде съобразен със спецификите на българската образователна система и стандарти и ще се използва експертизата на преподавателите и бизнеса в страната.

Защо България има нужда от такава професия?
Улрике Щрака: Въвеждането на професията ще допринесе за развитието на пазара на труда в България. Страната се променя бързо – навлизат нови формати на търговия, като специализираните магазини на dm, откриват се нови производства от чуждестранни инвеститори и много компании отварят свои представителства.

Всички те имат нужда от добре подготвени служители, които да отговарят на техните специфики. Въвеждането на обучението за дрогеристи в рамките на системата на дуално обучение ще помогне да бъде задоволен „гладът“ за кадри със специализирани знания и умения в сфери като търговията с дрогерийни и бързооборотни стоки, производството и дистрибуцията на козметични продукти и много други.

Системата на дуалното обучение е доказала своята ефективност за подготовка на служители в редица западни държави и в страни като Австрия, Германия и Швейцария на нея с гледа с голямо уважение. Ще ви дам един пример – в Австрия повече от 1/3 от мениджърите в компаниите са завършили средното си образование именно в дуални паралелки.

С въвеждането на образованието за дрогеристи, а и на всяка друга професия в системата на дуалното обучение, младите хора в България ще бъдат много по-конкурентоспособни. Ако те са положили усилия и владеят чужди езици, в случая немски, ще могат да работят в други страни и ще бъдат напълно равнопоставени като знания и квалификация на своите колеги. В този смисъл обучението помага на българските ученици да станат граждани на света.

Готова ли е учебната програма? Какво ще изучават учениците?
Инж. Наталия Вълчева: Подготовката на обучението по една специалност изисква първо наличие на утвърден от министъра на образованието Типов учебен план, който включва всички учебни предмети за целия срок на обучението. На базата на учебния план се подготвят и утвърждават учебни програми. Към настоящия момент имаме готовност и с Учебен план и с учебни програми по предметите от професионалната подготовка, които предстои да бъдат утвърдени от МОН. Общообразователната подготовка не се различава по нищо от другите професии и специалности, и там съществуват утвърдени учебни програми.

В процеса на обучение учениците ще изучават много полезни и с практическа насоченост учебни предмети, като ботаника и фармакогнозия, наука за храненето, наука за здравето, технология на получаване на козметика и парфюмерия, стокознание, бизнес комуникации и документооборот, управление на продажбите и др. При подготовката на учебния план и учебните програми по различните предмети е заложен компетентностният подход, който гарантира отлична подготовка и развиване на всички онези умения и компетентности, необходими за успешното упражняване на професията. Целта е добрият консултант да бъде максимално комуникативен, убедителен и полезен на клиентите при избор на артикули от сферата на парфюмерията, козметиката, биологичните продукти и битовата химия.

Как ще бъде организирано обучението?
Инж. Наталия Вълчева: Обучението ще се организира в две форми – дневна и дуална форма с разширено изучаване на английски и немски език. Дуалната форма е нова за нашето училище, но разполагаме с подкрепата на бизнеса и всички необходими нормативни документи, които гарантират успешното провеждане на учебния процес. Учителите по професионална подготовка са високо квалифицирани инж. химици и икономисти и имат доказан опит в обучение по професията, тъй като вече трета поредна година провеждаме обучение на възрастни по идентичен учебен план.

Ще се включат ли и преподаватели от бизнеса?
Инж. Наталия Вълчева: Това е задължително в определен стадий от подготовката на учениците в дуална форма на обучение. Във втория гимназиален етап голяма част от обучението ще се провежда „на терен“ в конкретни обекти на нашите партньори от бизнеса, в присъствието на наставник определен от тяхна страна. Учениците в дневна форма ще получат необходимата подготовка в часовете по производствена практика от 10 до 12 клас, които също ще се провеждат в обекти на нашите партньори и в присъствие на наставник.

С какво и как dm ще подкрепи обучението на учениците?
Евелина Великова: Ние ще помогнем най-вече с експертизата на компанията ни, която развива тази професия от десетилетия. Вече осигурихме помагалата, по които се подготвят младите дрогеристи в Австрия. Те ще залегнат в основата на учебниците, по които ще се преподава в специализираните паралелки в София и Варна.

dm България ще има водеща роля и при практическото обучение на учениците като те ще работят на трудов договор в нашите магазини в 11 и 12 клас. Така ще могат да приложат на практика наученото в предишните години. Освен това наши колеги ще посещават часовете в училище и ще запознават учениците с последните новости в сектора и ще споделят опита, натрупан в практиката.

Какво и къде ще могат да работят завършилите специалност „Дрогерист“?
Евелина Великова: Учениците, завършили специалност „Дрогерист“ или "Koнcyлтaнт пo ĸoзмeтични, пapфюмepийни и биoлoгични пpoдyĸти и битoвa xимия", както е официалното ѝ название, имат изключително богат избор от възможности за развитие на кариерата си. Те могат да работят в специализирани магазини за дрогерийни стоки като нашите. Разбира се, децата ще получат достатъчно знания и умения, за да се реализират успешно, в който и да е сектор на търговията на дребно. 

Опитът в страни като Австрия показва, че знанията, които получават, им дават много добра основа за кандидатстване и в медицински висши заведения, по-конкретно в специалност „Фармация“, и впоследствие да работят като фармацевти. Учениците имат възможности за кариера и в сектора на производството и търговията на козметични продукти и дори на биохрани и хранителни добавки. С други думи, обучението за дрогеристи дава една много добра основа, а как това ще бъде използвано, зависи от всеки отделен човек. 

Именно заради големия потенциал на професията ние очакваме голям интерес от страна на родителите и децата към специализираните паралелки за дрогеристи. Първите ученици ще започнат обучението си от новата учебна година в София и Варна и могат да подадат своите документи съответно в Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ и в Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Менделеев“.

Какъв е потенциалът на професията „Дрогерист“ в България и как ще промени пазарът на дрогерийни стоки?
Евелина Великова: Потенциалът е огромен, тъй като нашият сектор непрекъснато се развива, движен от иновациите. Постоянно има новости, излизат интересни продукти и дрогеристът със своите експертни познания по химия, ботаника и фармакология, стокознание, фармакогнозия, токсикология и козметика може да запознае клиентите с тях. Точно в това се крие разликата между добре подготвения дрогерист и продавач-консултанта. 

Например дрогеристът може да обясни как точно ще подейства крем с Q10, дали е добре дами с по-мазна кожа да ползват мицеларна вода или кой от стотиците видове шампоан, които предлагаме, е подходящ за суха, къдрава коса, която е била изсветлявана и боядисвана. Нещо повече, нашите дрогеристи толкова добре познават съставките на продуктите, че могат да разяснят и какво е влиянието на определени билки върху организма и храносмилателната система и така играят ролята и на консултанти по здравословно хранене и начин на живот.

Ето защо според нас въвеждането и развитието на тази професия в България ще промени изцяло клиентското изживяване в търговията с дрогерийни стоки, тъй като хората ще могат да се възползват от компетентна консултация на супер високо ниво, каквато ще получат в Германия или Австрия. Затова казваме, че дрогеристът е един от ключовите компоненти за успеха на нашия бизнес модел, който предоставя на хората пазаруване в големи и удобни магазини, огромно разнообразие от над 14 000 стоки и компетентна консултация.

 

Дата: 11.06.2020

Източник: Economy.bg

Прочетено: 1892