Дата: 12.03.2021

Източник: БСК

Прочетено: 2445

Представяме връзка към докладите на Министерството на икономиката относно напредъка по антикризисните мерки, изпълнявани от министерството, за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика.

Доклад от 12.03.2021 г.

Доклад от 26.02.2021 г.

Доклад от 12.02.2021 г.

Доклад от 29.01.2021 г.

Доклад от 15.01.2021 г.

Доклад от 31.12.2020 г.

Доклад от 18.12.2020 г.

Доклад от 04.12.2020 г.

Доклад от 25.11.2020 г.

Доклад от 06.11.2020 г.

Доклад от 23.10.2020 г.

Доклад от 25.09.2020 г.

Доклад от 11.09.2020 г.

Доклад от 27.08.2020 г.

Доклад от 13.08.2020 г.