06.11.2020

Според новите наредби, всяко заведение, извършващо доставка на храна, трябва да отговаря на конкретни условия и регистрация. Санкцията при извършване на дейност без регистрация е от 2000 до 4000 лв., а за използване на нерегистрирано превозно средство – 1000 до 2000 лв. При повторно нарушение глобата може да достигне троен размер.

Сдружение на заведенията в България стартира анкетно проучване, чиято цел е да идентифицира детайлите и трудностите, с които се сблъскват заведенията при предлагането на доставката на храна.

ВАЖНО: Запитването е напълно анонимно и ще послужи единствено, за да защити интересите на заведенията в тези трудни времена, както и досега са се застъпвали за интересите на бранша с казусите по ДДС, Н18 и всички останали проблемни теми.

За попълването на въпросника ще са Ви необходими не повече от пет минути.

Конфиденциалността Ви е гарантирана!

Предварително благодарим!

Включете се в анкетата ТУК!

 

Дата: 06.11.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1929