17.11.2020

Общата стойност на проекта Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" е 23 569 719.17 лв.

Общата стойност на проекта е 23,5 милиона лева

Първият извънстоличен технологичен парк в страната ще бъде открит официално в Габрово на 20 ноември 2020, съобщават от общината в града.

С инвестиция по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 е изградена модерна научна инфраструктура с високотехнологично оборудване. За 1 823 602 лв. са въведени мерки за енергийна ефективност чрез фотоволтаични и соларни панели, монтирани са термопомпени и климатични системи, сградата е топлоизолирана. Обособени са четири лабораторни комплекса с измервателни уреди и технологично обзавеждане на стойност 4 203 780 лв. Техниката ще се ползва за научно-приложни изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии, както и за обучение на студенти и докторанти. Лабораториите ще са достъпни и за бизнес организациите, като се предвижда част от тях да бъдат акредитирани.

Общата стойност на проекта Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" е 23 569 719.17 лв.

Технически университет – Габрово е водеща организация и работи съвместно с шест партньора – университети, институти на Българската академия на науките и местни компании.

Дата: 17.11.2020

Източник: Economy.bg

Прочетено: 2378