ЕК подкрепя развитието на българската екосистема за научни изследвания и иновации

ЕК подкрепя развитието на българската екосистема за научни изследвания и иновации

+
Първият технологичен парк у нас извън София ще е в Габрово

Първият технологичен парк у нас извън София ще е в Габрово

+
Възможности за наемане на стажанти по проект „Студентски практики – Фаза 2“ на МОН

Възможности за наемане на стажанти по проект „Студентски практики – Фаза 2“ на МОН

+
Експерти от ЕК съдействат за развитието на 13 български научноизследователски и иновационни центъра

Експерти от ЕК съдействат за развитието на 13 български научноизследователски и иновационни центъра

+
Инж. Диана Варганова е новият председател на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“

Инж. Диана Варганова е новият председател на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“

+
Одобрена е промяна на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Одобрена е промяна на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

+
Стотици незаконни лицензи спъват бизнеса

Стотици незаконни лицензи спъват бизнеса

+
Дискусия „Регионалните центрове – мост за реализацията на иновации в българската индустрия“ се проведе в БСК

Дискусия „Регионалните центрове – мост за реализацията на иновации в българската индустрия“ се проведе в БСК

+
Работодатели могат да кандидатстват за участие в проект

Работодатели могат да кандидатстват за участие в проект "Студентски практики"

+
Национален център по мехатроника и чисти технологии получи финансиране по ОП НОИР

Национален център по мехатроника и чисти технологии получи финансиране по ОП НОИР

+
Създаването на Регионален научно-изследователски център в областта на здравеопазването е тема на двудневен форум във Враца

Създаването на Регионален научно-изследователски център в областта на здравеопазването е тема на двудневен форум във Враца

+
Докладът за състоянието на министерствата е публикуван на страницата на МС

Докладът за състоянието на министерствата е публикуван на страницата на МС

+
Заместник на Кунева напусна, не бил съгласен със стила ѝ на работа

Заместник на Кунева напусна, не бил съгласен със стила ѝ на работа

+
Обучението на 30 хил. софтуерни специалисти ще се финансира с евросредства

Обучението на 30 хил. софтуерни специалисти ще се финансира с евросредства

+
ЕК одобри програми за над 335 млн.евро

ЕК одобри програми за над 335 млн.евро

+
20-кратно се възвръщат инвестициите в екоиновации от еврофондовете

20-кратно се възвръщат инвестициите в екоиновации от еврофондовете

+
Приоритетите на новите министри

Приоритетите на новите министри

+
България е получила само половината от договорените европари за 7 г. членство

България е получила само половината от договорените европари за 7 г. членство

+
България и Еврофондовете,2013

България и Еврофондовете,2013

+
През следващия програмен период ще се работи и по оперативна програма за наука и образование

През следващия програмен период ще се работи и по оперативна програма за наука и образование

+