Дата: 13.01.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1637

Народното събрание прие на първо и второ четене в пленарна зала промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), внесени от н.пр. Пл. Нунев, Кр. Ципов и др.

Промените предвиждат търговците на едро да отпаднат като задължен субект по ЗМИП, каквото предложение многократно отправи със свои становища Българската стопанска камара.

Предстои обнародването на промените в Държавен вестник.