25.01.2021

Във връзка с обявения от Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) национален протест, на 27 януари 2021 г., от 12.00 часа, Българската стопанска камара потвърждава многократно изразяваната си до момента позиция, а именно:

  1. Българският бизнес разбира необходимостта от предприемане на ограничителни мерки, насочени към запазване на живота и здравето на хората, но тези мерки трябва да са придружени с:
    1. ясна обосновка кое налага прилагането им при точно тези параметри;
    2. адекватни икономически мерки за периода на т. нар. локдаун, които да компенсират в максимална степен загубите от невъзможността за упражняване на дейност.
  2. Липсата на ясен времеви график за възстановяване на дейността на затворените бизнеси и отказът от спазване на предварително поетите ангажименти в това отношение са предпоставка за нагнетяване на напрежение и не допринася за преодоляване на негативните последици от коронакризата.

В тази връзка, подкрепяме основателните искания на нашите членове за ясен график за възстановяване на тяхната дейност при спазване на нормите за безопасност на обслужването, както и за навременни икономически и социални мерки за компенсиране на претърпените загуби в следствие на прекратяването на дейност.

Дата: 25.01.2021

Източник: БСК

Прочетено: 4882