Представяне

Българска асоциация на заведенията /БАЗ/ е учредена през 2018 г. от над 20 водещи фирми в бранша.

Основните цели на Асоциацията са подпомагане развитието на търговската дейност на членовете, защита и подпомагане на общи търговски и браншови интереси, налагане принципите на лоялна и етична търговска дейност.

Членуващите в сдружението са едни от най-големите вериги заведения за хранене и развлечения, „Хепи“ ЕАД, „Клуб 23“ ЕООД, „Kанела 2011“ ООД, „Мементо Ентърпрайз“ ООД, „Фило – София - 2012“ ООД и др.

БАЗ е един от основните инициатори по обществен дебат и законодателни промени, които да осигурят спокойното и регулирано развитие на бизнеса, в т.ч. по Проекта на Наредба Н-18/2006 за касовите апарати.

Основните цели в работата на БАЗ са:

 • Иницииране на обществен дебат и законодателни промени, които да осигурят спокойно и регулирано развитие на бизнеса с правила, валидни за всички участници в бранша;
 • Защита на интересите на сектора;
 • Намаляване на възможността за създаване на корупционни механизми;
 • Намаляване на административната тежест за бизнеса;
 • Ограничаване на спекулациите за законността на субектите в бизнес средата;
 • Утвърждаване на добрата репутация на бранша;
 • Популяризиране на добри практики и постижения на специалисти от сектора;
 • Активно участие в процеса на вземане на решения в сектора (включване в Националния съвет по туризъм, обществени обсъждания и пр.);
 • Предприемане на мерки за преодоляване на кризата с кадри в сектора.

Конкретни проблеми, върху които работи БАЗ:

 • Промени в Закона за защита от шума;
 • Промени в Закона за здравеопазването, текстовете относно забраната за тютюнопушене в търговски обекти – ресторанти, барове, дискотеки и клубове;
 • Промени в Наредба № 18 на Националната агенция за приходите;
 • Таксите за авторски права на музикални изпълнения и отношенията с Музикаутор и Профон;
 • Липсата на кадри – пречка за развитието на бизнеса.

 НОВИНИ

Ричард Алибегов
Председател на УС
0878 800 611