Дата: 25.01.2021

Източник: БСК

Прочетено: 2099

"Неизграденото е-правителство се яви пречка за по-лекото преминаване през кризата", каза председателят на БСК Радосвет Радев при представянето на проблемите в бизнес средата

  • Приемане на България в ОИСР и Шенгенското пространство и активна работа за по-скорошното включване на България в Еврозоната;
  • Ускорено изграждане на електронното управление;
  • Борба със сивата икономика, корупцията, монополизацията и картелизацията;
  • Ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност до минимално изискуемото от правото на ЕС;
  • Ограничаване на т. нар. екологичен рекет срещу бизнеса от страна на псевдо-природозащитни организации, препятстващи инвестиционния процес;
  • Приемане на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г.;
  • Мерки в областта на демографската политика, вкл. разработване на национална програма за заселване в България на граждани от трети страни с български произход, политики за задържане на работници, завърнали се от чужбина, поради кризата с Ковид – 19, и др.;
  • Приемане на мерки, вкл. чрез промени в Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение, гарантиращи по-тясно свързване на образованието, професионалното обучение и квалификацията с нуждите на икономиката и публичния сектор;
  • Финализиране на преговорите по изработването и приемането на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определянето на МРЗ.

Това са само част от приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2021 г., представени на пресконференция днес. В пресконференцията участваха председателите на членовете на АОБР – Асоциацията на индустриалния капитал в България (Васил Велев), Българската стопанска камара (Радосвет Радев), Българската търговско-промишлена палата (Цветан Симеонов) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в Българя (Кирил Домусчиев).

Повод за пресконференцията е смяната на председателството на АОБР - спазвайки ротационния принцип на управление, през 2021 г. председател на АОБР ще бъде АИКБ.

Радосвет Радев представи състоянието на бизнес средата. Ето част от акцентите от неговото изказване:

Това беше чудовищна година, в която имахме затворени предприятия, неработещ туризъм, хора, които работеха от вкъщи. Много трудна година. Тя самата не си приличаше месец с месец.

Анкетата на БСК от края на миналата година показа, че оценката на бизнес климата, провокиран от ковид кризата, е силно негативна. 89% от анкетираните виждат влошаване, а оптимисти са едва два процента. Аналогична е и оценката за състоянието на предприятията. От друга страна, влошаването на бизнес климата се свързва и с лошата работа на институциите, които получават силно негативни оценки – 90% недоверие събира Народното събрание. Хората в бизнеса си дават сметка, че част от бедите дойдоха от некадърно направени закони. Изключително тревожно е, също така, че 56% от анкетираните отлагат всякакви инвестиции в краткосрочен план.

Какво ще следим пред настоящата година в областта на бизнес климата? На първо място, настояваме данъчният модел в страната трябва да бъде съхранен. Важна е скоростта, с която се стига до несъстоятелност на предприятията, тъй като сериозна е заплахата от лавина от несъстоятелности, но поради факта, че процесът е бавен, това пречи на останалите стопански субекти. Изключително пристрастени сме към справедливия пенсионен модел – трябва да обвържем получаването на пенсия с внесените осигурителни вноски. Подкрепяме и развитието на частните пенсионни фондове, а не тяхната ликвидация, по което се различаваме със синдикатите. Смятаме, че трябва да се сложи край на раздуването на администрацията и да мислим за насърчаване на развитието на новите технологии, зелени технологии и т.н.

Тази година ни хвана неподготвени и поради това, че не беше завършено електронното управление. Нещата, които се случваха, принуждаваха да се ускорят процесите в това отношение. Тук държавата има дълг и се видя, че неизграденото е-правителство се яви пречка за по-лекото преминаване през кризата.

Постоянна наша тема е ограничаването на административната тежест. Смятаме, че трябва да се приеме и нова стратегия за МСП, защото видяхме, че те са най-потърпевши от лошата бизнес среда.

Остава и нашият призив за ускорено свързване на предприятията към всички мрежови структури, като любимият ни пример е за времето за присъединяване към ел.мрежата 262 дни при 91 в Естония (по данни на Световната банка).

Нужни са и някакви смислени мерки срещу екологичния рекет, който проваля инвестиции.

Не на последно място, смятаме, че действащата процедура за установяване на национална представителност на работодателските организации е архаична и следва да бъде модернизирана.