29.01.2021

След подновеното искане на Европейската комисия от 27 януари 2021 г. фармацевтичната компания AstraZeneca се съгласи да публикува редактирания договор, подписан между двете страни на 27 август 2020 г.

Комисията приветства ангажимента на дружеството за повече прозрачност при участието му в изпълнението на стратегията на ЕС за ваксините. Прозрачността и отчетността са важни, за да се спомогне за изграждането на доверието на европейските граждани и да се гарантира, че те могат да разчитат на ефективността и безопасността на ваксините, закупени на равнище ЕС. Комисията се надява да може да публикува всички договори в рамките на предварителните споразумения за закупуване в близко бъдеще.

Публикуваният днес договор съдържа редактирани части, отнасящи се до поверителна информация, като например данни за фактурите. Договорът AstraZeneca е вторият, който се публикува, след като CureVac се съгласи да публикува предварителното споразумение за закупуване с Европейската комисия.

Контекст

За Европейската комисия опазването на общественото здраве и осигуряването на възможно най-добрите споразумения с предприятията, така че ваксините да бъдат достъпни, безопасни и ефикасни, е от решаващо значение. Договорът, договорен от Европейската комисия с държавите — членки на ЕС, беше одобрен на 14 август и влезе в сила на 27 август. Той се финансира от Инструмента за спешна подкрепа. Чрез договора всички държави членки могат да закупят 300 милиона дози от ваксината „AstraZeneca“, с възможност за допълнителни 100 милиона дози, които да бъдат разпределени пропорционално на населението. Договорът също така позволява на държавите членки да даряват своите дози ваксини на държави с ниски и средни доходи или да ги пренасочват към други европейски държави.

Пълният текст на договора с AstraZeneca е публикуван тук.

Повече за Стратегията на ЕС за ваксините тук.

Дата: 29.01.2021

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 11478