23.02.2021

Зам.-председателят на БСК и член на група 1 Работодатели в ЕИСК Мария Минчева се срещна с ученици от СОУ„Св. Св. Кирил и Методий“ в град Якоруда, като част от подготовката им за участие в годишната младежка проява на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – „Твоята Европа, Твоето мнение“.

Всяка година ученици на възраст между 16 и 18 години от всички държави-членки на ЕС и страните-кандидатки се събират в Брюксел за два дни и съвместно изготвят резолюции, които след това се предават на институциите на ЕС. В тези резолюции те изразяват своите идеи, предложения и надежда за бъдещето си като европейски граждани. Всички средни училища в Европа могат да кандидатстват и да изпратят по трима ученици за участие в „Твоята Европа, твоето мнение“.

Събитието се провежда от 2010 г. насам с цел да свързва младите хора с Европейския съюз. През 2021 г. децата ще влезнат в ролята на представители на държавите, присъединили се към Конвенцията на ООН за изменение на климата (international climate-change conference (COP), но заради пандемията, събитието ще се проведе онлайн. Учениците ще обсъдят идеите си как най-добре можем да опазим планетата, да се справим с климатичните предизвикателства и да се доближим до целите за нулеви емисии на парникови газове към 2050 г. Участниците ще бъдат разделени на групи и ще представляват отделни сектори, като ще водят преговори помежду си, с цел да излезнат с препоръки как да се спре изменението на климата. Тези препоръки впоследствие ще бъдат предоставени на създателите на международни политики в областта на околната среда и ще бъдат обсъждани на конференции в цяла Европа.

Изказваме благодараности и поздравяваме г-жа Таня Кундева-Димитрова, преподавател по английски език, която за втори път печели място за децата от Якоруда.

Списъкът с участващите училища е достъпен тук.

При подготовката за дебатите на 22 февруари 2021 г. г-жа Мария Минчева, член на ЕИСК, посети училището и разговаря с учениците за ЕС и ЕИСК и за това, какво те правят за младите хора, както и за да обясни структурата на проявата и какво ще се очаква от училището.

По време на откриването на 18 март участниците ще имат възможността да разговарят с Франс Тимерманс, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Европейския зелен пакт, и с председателя на ЕИСК Криста Швенг. Заместник-председателят на ЕИСК и експерт по екологосъобразна икономика Килиан Лохан ще председателства проявата. 

Над сто ученици на възраст между 16 и 18 години и над 30 учители ще участват във виртуалната среща YEYS за 2021 г. Целта на проявата е да бъдат чути новаторските идеи на учениците за справяне с настоящата криза в областта на климата и да се постигне напредък към реализирането на целта ни за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. От учениците ще се изисква да представляват сектор, промишленост или блок от държави и да преговарят помежду си. Те ще обсъдят своите предложения, като използват за модел Конференция на страните (COP) по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата. 

Представители на международни младежки организации като Ануна де Вевер, белгийски активист в областта на климата, ще им помогнат да превърнат идеите и предложенията си в конкретни препоръки. Тези препоръки ще бъдат изпратени от ЕИСК на лицата, които изготвят политиките в областта на околната среда в международен план, и ще бъдат обсъждани на конференции в цяла Европа през годината, като например Срещата на европейската младеж, организирана от Европейския парламент през май 2021 г. 

На 20 март, събота, в съответствие с модела на Конференция на страните, ЕИСК ще проведе съпътстваща публична проява за младите хора на живо в социалните медии, озаглавена „Проектиране на системна промяна“. Събитието ще събере няколко млади експерти, активисти и инфлуенсъри, които ще споделят своите знания и експертен опит в областта на изменението на климата в контекста на системните промени. Това ще предостави на младата аудитория ценна нова информация и — важното — възможността за изразяване на техните възгледи и идеи. В допълнение към обсъжданията публиката ще има възможност да се запознае със системната промяна чрез изкуство. 

Предистория 

„Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) се организира от Европейския икономически и социален комитет – гласът на гражданското общество в Европа YEYS е емблематичната проява на Комитета, предназначена за младите хора, стартирала през 2010 г., която цели да свърже най-младите граждани на Европа с Европейския съюз. 

Всяка година ученици на възраст между 16 и 18 години от всички държави членки на ЕС и страните кандидатки (Албания, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция) идват в Брюксел за два дни и изготвят съвместно резолюции, които след това се предават на институциите на ЕС. В тези резолюции те изразяват своите идеи, предложения и надежда за бъдещето си като европейски граждани. 

Всички средни училища в Европа могат да кандидатстват, за да изпратят трима ученици, които да участват в YEYS. Посредством тази инициатива ЕИСК цели да гарантира, че вижданията, опитът и идеите на по-младите поколения на Европа се вземат предвид в процеса на изготвяне на политиките на ЕС. 

Допълнителна информация за YEYS 2021 можете да намерите на официалната страница на проявата. Тук може да видите видеоклипа на заместник-председателя на ЕИСК във връзка с „Твоята Европа, твоето мнение“ за 2021 г.

Дата: 23.02.2021

Източник: БСК

Прочетено: 2315