09.03.2021

Център „Външноикономическо сътрудничество” към Българската стопанска камара стартира проучване за представители на индустрията относно нуждите на пазара на труда в сферата на микроелектрониката. Проучването е част от голям проект за създаване на център за усъвършенстване на уменията и компетенциите в областта на микроелектрониката (проект ECoVEM). В рамките на проекта, финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, има възможност да се разработят курсове за обучение в сектора на микроелектрониката. Целта на обученията е да се отговори на изискванията на индустрията и пазара на труда. Екипът на проекта отваря кратка форма за анкетно проучване, с която да проучи нуждите на сектор микроелектроника.  Въпросникът ще Ви отнеме не повече от 10 минути. Можете да се включите в проучването на следния линк.

Информацията, събрана чрез това проучване, ще бъде третирана поверително с оглед на европейския регламент за защита на личните данни. За нас е много важно да получим информация за конкретните нужди на пазара на труда в сектор микроелектроника, за да може програмата на курсовете да покрие изискванията на индустрията.

Дата: 09.03.2021

Източник: БСК

Прочетено: 2255