Период на изпълнение: 2020-2024

Бюджет: 4 988 113,00 Euro

Финансираща институция/програма: Еразъм+

Цели:

  • Проектът ECoVEM обединява центрове за професионално образование и обучение (ПОО), технически университети, индустриални асоциации, социални партньори за създаване на европейска платформа за сътрудничество между професионални постижения в микроелектрониката с цел справяне с предизвикателствата на: дигитализацията, изкуствения интелект, зелените технологии, равенството между половете в технологиите, интеграцията на мигрантите.

Целеви групи:

  • ECoVEM допринася за устойчивото управление на ПОО на национално и европейско ниво чрез включване на вземащите решения на политическо равнище в процесите, свързани с ПОО, заетостта, социалните партньори, индустриалните асоциации и компании.

Партньори:      

  • 21 партньорa от 7 държави, които представляват активни организации в сферата на проекта на национално и европейско ниво 

Основни дейности:

  • Микроелектрониката е най-бързо развиващата се наука, представляваща основата на електронната икономика и електронното общество и непрекъснатото обучение  в тази област е от решаващо значение. В нано ерата е необходим интегриран подход - ново партньорство между образованието и професионалната реализация, за да се отговори на необходимостта от синергия между образованието и индустрията, за да се насърчи развитието на компетентности, технологични и меки умения за новите работни места в микроелектрониката.

Очаквани резултати:

 

  • ECoVEM надгражда и допълва силните страни на националните системи за ПОО в страни с по-напреднало развитие на ПОО и подкрепя не толкова развитите региони за постигане на високи постижения в ПОО.
  • ECoVEM прилага иновативни подходи за обучение, изграждащо доживотен капацитет за саморегулиране на обучението, учещо на твърдите и меките умения, използвайки  методи базирани на екосистемите теоретични модели и системи за подкрепа на изпълнението.

Географски обхват: Международен

 

Веселин Илиев
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 54
Прочетено:280