09.03.2021

Председателят на Българска стопанска камара се срещна с новоназначения български посланик във Федерална република Нигерия Янко Йорданов.

Н.Пр. Йорданов избра за първото си бизнес посещение БСК и постави като приоритет възстановяването на присъствието на България в Лагос. Усилията на новия посланик ще бъдат насочени към създаване на по-трайни икономически отношения. “Абуджа е важен политически център, но Лагос е истинското икономическо сърце”, отбеляза Янко Йорданов и уточни, че ще търси по-тясно сътрудничество с тамошните търговско-индустриални камари и бързо организиране на онлайн бизнес форум.

Икономиката на Нигерия расте с бързи темпове (≈6/8% годишно), задвижвана и от растежа в селското стопанство, телекомуникациите, услугите. Данъчните власти продължават антицикличните политики въведени през 2011/2013 с което значително се намалява бюджетния дефицит. Паричната политика също е адекватна и ефективна. След световната криза от 2008-2009, банковият сектор се рекапитализира и е под засилена регулация.

Страната е на девето място в света по залежи на природен газ. Парадоксален е фактът, че страната внася 70% от горивата за собствени нужди. В Нигерия се добиват още въглища, минерали, дървесина, каучук. Страната е голям производител на обработени кожи, какао, кафе.

Нигерия е традиционен и важен търговско-икономически партньор на България в Африка на юг от Сахара. След 1989 се наблюдава спад на търговско-икономическото сътрудничество, както и на стокообмена.

От дълги години в Нигерия работят няколко смесени компании с български дялов капитал, специализирани в проектирането, консултантските услуги и инвеститорския контрол. Прякото им участие в същинското строителство намалява рязко през 2016 поради отсъствието на нови големи поръчки и кризата с държавните субсидии в сектора.

Към днешна дата към нигерийския пазар има заявен интерес от няколко компании, с които БСК има партньорски отношения. Сред тях са: “Полистар груп” за производство на електрически табла и системи за техническа сигурност, : “Интеримпекс” за износ на зърнени и бобови храни, “СОЛВО” със специална технология за пречистване на питейна вода, Камарата на строителите в България и др.

Вярвам, че отивате на едно много интересно място, където има много възможности за развитие, но те трябва да бъдат идентифицирани”, каза по време на срещата председателят на БСК и подчерта, че Камарата ще съдейства за всякакви полезни дейности, които могат да подобрят двустранните икономически интереси между Нигерия и България.

Янко Йорданов заема поста след дългогодишна дипломатическа дейност, която стартира през 2014 г. в Ню Йорк, а след това е бил и временно управляващ посланик в Бразилия.

Пред Нигерия стоят редица проблеми свързани със сигурността, особено по делтата на река Нигер, нестихващо напрежение между фермерите и животновъдите номади и наличие на многобройно младо население, което трябва да бъде вкарано в пазара на труда. Що се отнася до бизнес отношенията, все още стои болезненият опит от нигерийски компании, който плащат само 50% от поръчките си и след това изчезват, както и необходимостта от по-добър инструмент за проверка на потенциала и намеренията на търговските партньори.

 

Дата: 09.03.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1758