13.04.2021

Председателят на БСК проведе работна среща с новоназначения български посланик в Ислямска Република Пакистан - Ирена Ганчева, по време на която обсъдиха настоящите икономически отношения между двете държави и разискваха възможностите за тяхното разширяване. В срещата участва и Веселин Илиев, главен директор „Международно икономическо сътрудничество“ в БСК.

Визитата на г-жа Ганчева се осъществява месец преди официалното й встъпване в длъжност и обуславя задълбочаването на бизнес партньорството между София и Исламабад. Радосвет Радев запозна бъдещия посланик с работата на Камарата и досегашни търговско-икономически отношения между България и Пакистан.

За първото полугодие на 2020 г. износът ни за Пакистан възлиза на 4,9 млн. щ.д., със спад от 31% спрямо същия период на 2019 г. /7,1 млн щ.д./, а вносът - на 17,9 млн. щ.д. и отчита ръст от 34% спрямо същия периода на 2019 г. /13,4 млн. щ.д./. Стокообменът за първото полугодие на 2020 г. е 22,9 млн. щ.д. с ръст от 11,5% спрямо същия период на 2019 г.

Основни стоки в износа на България за Пакистан са зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките; артикули и дрехи; употребявани двигатели; автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци; машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация; помпи за течности, елеватори за течности.

Основни стоки във вноса от Пакистан към България са основно текстил - спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня; памучни тъкани, полиацетали, полиетери и епоксидни смоли в първични форми; импортират се и поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

„Макар и голяма като страна и възможности, пакистанският стокообмен с България е далеч от изчерпан“, обобщи Веселин Илиев, като изброи вероятните причини, възпрепятстващи реализирането на по-мащабни проекти между държавите.

„Има голям потенциал за развитие на икономическите отношения на двете страни, ако успеем да преобърнем разбирането си за Пакистан“, изтъкна Ирена Ганчева, като отбеляза, че в страната има две институции, проверяващи легитимността на компаниите – the Trade Development Authority of Pakistan и Федерацията на търговско-промишлените палати в Пакистан. Тя допълни, че подкрепа оказват и четирима почетни консули, които покриват провинциите в страната и подпомагат двустранните връзки с България.

Председателят на БСК Радосвет Радев изрази готовност да окаже съдействие в усилията на г-жа Ганчева да задълбочи отношенията ни с Пакистан и да разкрие икономическия им потенциал.

 

 

Дата: 13.04.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1131