02.06.2021

Главният секретар на БСК Добри Митрев откри днес (2 юни 2021 г.) двудневна онлайн конференция на тема „Отговорен социален диалог за достоен живот (Re-dial)“, която се провежда в рамките на едноименния проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.

Партньори по проекта Re-dial са четири ключови национално представителни социални партньори: организации на работниците и служителите (КНСБ и LO) и асоциации на работодателите (БСК и NHO). Проектът надгражда резултатите от „Социалния диалог - обмен на примери за добри практики“, реализиран от LO и NHO от Норвегия и КНСБ и БСК от България, свързани съответно с ЕКП и BUSINESSEUROPE.

Основната цел на проекта е подобряване на социалния диалог и сътрудничество чрез подпомагане укрепването на тристранния диалог. За целта се предвижда да бъдат осъществени 36 двустранни и 20 тристранни консултации на национално, регионално и местно ниво с пилотни региони София, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново. Също така, предвижда се обучение на 500 представители на социалните партньори, както мъже, така и жени, за увеличаване на капацитета за участие в социалния диалог с по-високо ниво на интензивност и доверие за повлияване на националните политики и закони.

По време на днешния форум беше представена норвежката система за тристранно сътрудничество и, по-специално – Северният модел, както и социалното партньорство в областта на механизмите за разрешаване на спорове от LO и NHO.

Вторият ден на конференцията (3 юни) е посветен на цифровата трансформация на работното място и изграждането на капацитета за социален диалог. Ще бъде представена Норвежката национална стратегия за политика по уменията, както и развитието на дигиталните компетенции в Норвегия.

Дата: 02.06.2021

Източник: БСК

Прочетено: 691