Наименование на проекта: Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

Финансираща институция: Норвежки финансов механизъм

Партньори:

Партньорите по проекта Re-dial са 4 ключови национално представителни социални партньори:  организации на работниците и служителите (КНСБ и LO) и асоциации на работодателите (БСК и NHO).

Проектът надгражда резултатите от „Социалния диалог - обмен на примери за добри практики“, реализиран от  LO и NHO от Норвегия и КНСБ и БСК от България, свързани съответно с ЕКП и BUSINESSEUROPE.

Цели на проекта:

Целите на проекта Re-dial са: Подобрен социален диалог и сътрудничество чрез:

Подпомагане укрепването на тристранния диалог, осъществявайки 36 двустранни и 20 тристранни консултации на национално, регионално и местно ниво с пилотни региони София, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново. Обучение на 500 представители на социалните партньори, както мъже, така и жени, за увеличаване на капацитета за участие в социалния диалог с по-високо ниво на интензивност и доверие за повлияване на националните политики и закони.

Основни дейности в рамките на проекта

Разработване на общи пакети за цифрови умения за повишаване на ефективността и ефикасността на социалното партньорство, базирани на модела на съвместно обучение на LO-NHO „компетентност за сътрудничество“ и други експертни познания, идентифицирани по време на учебното посещение в Норвегия, дигиталния обмен и работата в мрежа

Публичност

  • Уебсайт на проекта, брошури, плакати
  • Международна начална конференция
  • 18-месечна кампания за социален диалог с 36 двустранни и 20 тристранни консултации, пресконференции, повишаващи осведомеността на 1000 граждани
  • Международна заключителна конференция
Людмила Мецова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 22
Мартин Стоянов
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 33
Прочетено:307