Наименование на проекта: Re-Dial: Отговорен социален диалог за достоен живот

Финансираща институция: Норвежки финансов механизъм

 

Цели на проекта:

Подобрен социален диалог и сътрудничество чрез:

  • Разработване на общи пакети за цифрови умения за повишаване на ефективността и ефикасността на социалното партньорство,
  • Подпомагане укрепването на тристранния диалог, осъществявайки 36 двустранни и 20 тристранни консултации на национално, регионално и местно ниво с пилотни региони София, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново.
  • Обучение на 500 представители на социалните партньори, както мъже, така и жени, за увеличаване на капацитета за участие в социалния диалог с по-високо ниво на интензивност и доверие за повлияване на националните политики и закони.

Целеви групи:

  • Представители на социалните партньори в пилотните региони София, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново
  • Фирми-членове
  • Органи за тристранен диалог в пилотните региони

Партньори:

  • Конфедерация на независимите синдикати в България КНСБ (водещ партньор)
  • Българска стопанска камара БСК
  • Норвежката конфедерация на синдикатите LO
  • Норвежката конфедерация на работодателите NHO

Географски обхват: Международен

Web-сайт: https://knsb-re-dial.net

Период на изпълнение: 1.12.2019 - 28.02.2022

Людмила Мецова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 22
Мартин Стоянов
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 33
Прочетено:890