06.07.2021

От 6 юли 2021 г., към Центъра за следдипломна квалификация на Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” стартира курс “Електромобили” за допълнително обучение на преподаватели от професионални гимназии по транспорт от страната.

Курсът се провежда с подкрепата на Националната браншова организация за електрическа мобилност ИКЕМ. Занятията ще водят нашите изключителни преподаватели от катедра ”Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”.

ССЕМ - Секторен съвет за електрическа мобилност към МОН и ИКЕМ

Дата: 06.07.2021

Източник: БСК

Прочетено: 919