14.07.2021

BusinessEurope публикува пролетната си икономическа прогноза (Summer 2021 Economic Outlook). Сред ключовите моменти в документа са:

1. Износът от ЕС се възстанови силно, като по-големите ни търговски партньори се възстановиха по-бързо от Европа. Доверието на потребителите също се е възстановило, което предполага, че домакинствата виждат по-добри времена напред и очакват да възобновят по-нормалните модели на харчене, създавайки сцена за пълно икономическо възстановяване. За тази година прогнозираме 4,4% от икономическия растеж за ЕС-27, следвани от 4,6% през следващата година;

2. докато икономиката на ЕС се засилва силно, пътят към пълно възстановяване ще бъде дълъг и изпълнен с отрицателни рискове, включително от инфлационен натиск и разпространението на нови, по-трансмисивни вирусни варианти.

Икономическите сривове, причинени от пандемията, ще отнемат известно време, а отрицателните дългосрочни последици могат да бъдат смекчени от нашите политически отговори.

Следователно е от съществено значение да се избегне преждевременното премахване на поддържащите мерки за бизнеса и работниците в този момент. Занапред трябва да имаме предвид също така, че:

1. в средносрочен план държавите-членки на ЕС трябва да се върнат към фискално устойчиви позиции и да гарантират, че няма „експлозии на дълг“, водещи до негативни реакции на финансовия пазар;

2. за да се осигури дългосрочен растеж и работни места, сега е от съществено значение институциите на ЕС да гарантират, че националните планове за възстановяване и устойчивост са достатъчно свързани с изпълнението на структурни специфични за страната реформи, определени в рамките на Европейския семестър;

3. докато възстановяването остава крехко, от съществено значение е политиците да избягват да налагат прекомерна регулаторна тежест върху бизнеса, много от които са видели финансовите позиции, силно отслабени в резултат на кризата.

Вижте документа ТУК.

Дата: 14.07.2021

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 5590