19.10.2021

След възобновяването на Европейската комисия на Рамката за икономическо управление на ЕС днес,

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер заяви:

Ние подкрепяме решението на Европейската комисия да възобнови прегледа на икономическото управление. Въпреки че непосредствената загриженост е политиците да избягват преждевременното прекратяване на подкрепата за възстановяването, в средносрочен план държавите -членки на ЕС трябва да се върнат на финансово устойчиви позиции.

Нуждаем се от правилно прилагане на Пакта за стабилност и растеж и се нуждаем от опростени правила, намалена процикличност и също така трябва да отразяваме контекста след пандемията. Това ще помогне на държавите -членки на ЕС да поставят публичните си финанси на устойчиви основи и ще засилят инвестиционното доверие.

Настоящата среда с ниски лихвени проценти осигурява известна гъвкавост по отношение на темповете, с които нивата на дълга трябва да бъдат намалени. Но сегашният нисък лихвен процент трябва да се използва разумно, като се фокусира върху продуктивни инвестиции и реформи, които създават фискално пространство за бъдещи кризи.

Трябва да се обърне по-голямо внимание на качеството на инвестициите, като се обърне по-голямо внимание на дела на разходите на държавите-членки към разходите, стимулиращи растежа.

Нашият пълен документ за позицията относно прегледа на икономическото управление на ЕС, публикуван през май 2021 г., очертава, че прегледът трябва да се стреми да опрости фискалните правила и да намали тяхната процикличност. По този начин те могат да играят пълна роля, като помагат на държавите -членки да поставят финансите си на устойчиви основи.

Дата: 19.10.2021

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1216