12.11.2021

Сред ключовите акценти в анализа са:

  • Икономиката на ЕС е в процес на силно възстановяване, но бързото нарастване на цените и тесните места в глобалните вериги за доставки заплашват да притъпят възхода. Очакваме икономиката на ЕС-27 да нарасне с 4,8% тази година, следвана от 4,3% през следващата.
  • Тесното място и ограниченията от страна на предлагането повишават цените в световната икономика и икономиката на ЕС. По-специално цените на енергията сега са със 7% над нивото от януари 2020 г., което представлява половината от повишението на ХИПЦ от 3,4% през септември. От решаващо значение е политиците да предприемат разумен курс на действие в този момент, когато европейският бизнес е подложен на безпрецедентно напрежение.

По-специално, BusinessEurope подчертава важността на следното:

  • Намаляването на заплатите ще бъде важно, за да се гарантира, че временното покачване на цените няма да доведе до пагубна спирала на заплатите и цените, което принуждава както преждевременно оттегляне на подкрепата на паричната политика, така и рискувайки да навреди на глобалната конкурентоспособност на Европа и да предизвика трайно по-висока инфлация.
  • Пълното прилагане на плановете на държавите-членки за възстановяване и устойчивост, включително амбициозни реформи, засилващи растежа, е от съществено значение за подкрепа както на растежа, така и на устойчивите финанси.
  • Необходими са подновени усилия за подкрепа на ваксинациите, особено в държави-членки с относително ниски нива, за да се намали рискът от увеличаване на процента на хоспитализация, водещо до връщане на ограниченията върху дейността.

Вижте пълния текст ТУК.

Дата: 12.11.2021

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 789