26.01.2022

От името на Стопанска камара - Габрово председателят й Пепа Сомлева внесе жалба срещу Решение на Общинския съвет, касаещо размера и план-сметка за такса "битови отпадъци" в община Габрово, през 2022 г.

В жалбата са изложени мотиви в полза на това, че решението, в обжалваната му част е незаконосъобразно, поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалния закон и несъответствие с целта на закона.

Предвид изложените съображения, в документа се пледира Административен съд – Габрово да постанови решение, с което да отмени Решение № 280 от 30.12.2021 г. на Общински съвет Габрово, в обжалваната му част.

Припомняме, че през 2017 г. Стопанска камара-Габрово спечели дело срещу
Община Габрово., свързано с нарушения по определянето на Такса "битови отпадъци".

Дата: 26.01.2022

Източник: www.budno-gabrovo.com

Прочетено: 1319