30.03.2022

На 30 март 2022 г. в Българската стопанска камара беше подписан тристранен меморандум за сътрудничество в секторите електрическа мобилност, възобновяеми енергийни източници и кооперативното дело.

Председателят на УС на БСК Добри Митрев приветства председателите на Националната браншова организация ИКЕМ, Кооперативен клъстер и Клъстер „Възобновяеми енергийни източници“. Сдруженията обединяват усилията си за развитието на електрическата мобилност и възобновяемите енергийни източници в България и региона на балканите.

Като национално призната работодателска организация, Българската стопанска камара подкрепя усилията на родните предприемачи за създаване на нови пазарни ниши, за внедряване на иновации в бизнеса.

Предстои трите организации да стартират проект за изграждане на нови соларни паркове и свързването им с управление през умни мрежи. Ценен партньор ще бъдат и многобройните обекти, част от кооперативния клъстер, на чиито територии ще бъдат част от тези паркове. Така, своеобразните енергийни кооперативи ще произвеждат т.нар. „Зелена енергия“, която целево ще бъде използвана за зарядните станции и мрежи за електромобили.

ИКЕМ ще подкрепи проекта с участие за развитие на зарядната инфраструктура, подобряване на нормативната база, развитие на модела ССЕМ за професионалното, средното и висше образование, създавайки логистична и куриерска компания, потребяваща само зелена енергия. Стартъп компанията BullCharge също ще се включи в работата по проекта.

Българският бизнес вече няма право да бъде пасивен наблюдател на скоростното развитие на световните икономики. България има своята история и добри примери за иновативност и лидерство, за въвеждане на нови технологии и добри бизнес практики. Новите технологии и връзката между тях са реална възможност, която българското общество не бива да проспива.

СНИМКИ

Дата: 30.03.2022

Източник: БСК

Прочетено: 1175