09.05.2022

Ангажимент на европейския бизнес в Конференцията за бъдещето на Европа 

Днес, 9 май, Денят на Шуман, Конференцията за бъдещето на Европа официално ще бъде закрита с церемония по предаване на 49 предложения на председателите на 3-те основни институции на ЕС (Европейският Парламент, Европейската Комисия и Съветът на Европейския Съюз на държавите членки). 

Като член в Конференцията за бъдещето на Европа, BusinessEurope се ангажира за справедливи и реалистични компромиси, които отчитат предложенията на гражданите, като същевременно взема под внимание необходимостта от поддържане на икономическата сила на ЕС, която е основата за по-доброто бъдеще на всички европейци.

В този контекст BusinessEurope приветства предложението за проверка на конкурентоспособността, насочена към гарантиране, че бъдещите законодателни предложения са благоприятни за растежа и заетостта. BusinessEurope и неговите членове също подкрепят по-ефективното и навременно вземане на решения във външната политика за укрепване на гласа на Европа в света. Това може да се осъществи в рамките на съществуващите договори.

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрър заяви:

„Процесът на участие и широкият обмен с гражданите по време на Конференцията за бъдещето на Европа доведоха до голям брой предложения. Призоваваме политическите лидери да имат предвид, че бъдещето на Европа и на нашия скъп европейски начин на живот зависи от способността да поддържаме икономическата си сила и конкурентоспособност. За BusinessEurope предложенията, свързани подпомагане на конкурентоспособността, по-ефективното вземане на решения във външната политика, защитата на базираната на правилата външнотърговска политика и по-силния единен европейски пазар са от решаващо значение за по-доброто общо бъдеще. “

Дата: 09.05.2022

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 2835