10.04.2022

Обобщение на последните приети мерки, изготвено от BusinessEurope

ЕС прие своя 5-ти пакет от санкции срещу Русия:

Резюме на мерките:

  • забрана за закупуване, внос или пренос на въглища и други твърди изкопаеми горива в ЕС, ако произхождат от Русия или се изнасят от Русия, считано от август 2022 г. Вносът на въглища в ЕС в момента възлиза на 8 милиарда евро годишно.
  • забрана за предоставяне на достъп до пристанища на ЕС на плавателни съдове, регистрирани под флага на Русия. Дерогации се предоставят за селскостопански и хранителни продукти, хуманитарна помощ и енергия.
  • забрана за всяко руско и беларуско предприятие за автомобилен транспорт, което им пречи да превозват стоки по шосе в рамките на ЕС, включително транзитно. Дерогации се предоставят за редица продукти, като фармацевтични, медицински, селскостопански и хранителни продукти, включително пшеница, и за автомобилен транспорт за хуманитарни цели.
  • допълнителни забрани за износ, насочени към реактивно гориво и други стоки като квантови компютри и модерни полупроводници, електроника от висок клас, софтуер, чувствителни машини и транспортно оборудване и нови забрани за внос на продукти като: дървесина, цимент, торове, морски дарове и алкохол. Договорените забрани за износ и внос възлизат съответно на 10 милиарда евро и 5,5 милиарда евро.
  • поредица от целенасочени икономически мерки, предназначени да засилят съществуващите мерки и да закрият вратичките, като: обща забрана на ЕС за участие на руски компании в обществени поръчки в държавите-членки, изключване на всякаква финансова подкрепа за руските публични органи. разширена забрана за депозити в крипто портфейли и за продажба на банкноти и прехвърлими ценни книжа, деноминирани във всички официални валути на държавите-членки на ЕС, на Русия и Беларус, или на всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган в Русия и Беларус.
  • Освен това Съветът реши да санкционира компании, чиито продукти или технологии са изиграли роля в нахлуването, ключови олигарси и бизнесмени, високопоставени служители на Кремъл, привърженици на дезинформацията и манипулирането на информация, систематично разпространяващи разказа на Кремъл за военната агресия на Русия през Украйна, както и членове на семействата на вече санкционирани лица, за да се гарантира, че санкциите на ЕС няма да бъдат заобиколени.
  • И накрая, пълна забрана на транзакциите е наложена на четири ключови руски банки, представляващи 23% от пазарния дял в руския банков сектор. След премахването на SWIFT тези банки вече ще бъдат обект на замразяване на активи, като по този начин ще бъдат напълно откъснати от пазарите на ЕС.

Насоките под формата на често задавани въпроси се добавят често и се актуализират от Европейската комисия. Можете да получите достъп до най-новата информация тук.

През последните дни САЩ обявиха допълнителни мерки:

От страна на Обединеното кралство бяха приети следните мерки:

  • 5 април: Групата на Вагнер
  • 6 април: 10 лица, подлежащи на замразяване на активи, включително Gazprom Bank и VTB Bank. Вижте също тук.
  • 8 април: Допълнителни лица, подложени на замразяване на активи, насочени към членове на семейството на президента Путин и министъра на външните работи Лавров. Вижте също тук.

Изявления на G7:

Дата: 10.04.2022

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 1706