10.05.2022

Дванадесет върховни одитни институции – на България, Албания, Унгария, Малта, Молдова, Република Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция, извършиха кооперативен одит за това как се управляват пластмасовите отпадъци в техните страни. Кооперативният одит бе ръководен от ВОИ на Полша.

По този повод се състоя заключителна онлайн среща, в която взеха участие представители на 12-те ВОИ.  На нея бяха представени накратко резултатите от одита и бе дискутирано съдържанието на финалния доклад.

В онлайн срещата от българска страна взеха участие  председателят Цветан Цветков, заместник-председателят Горица Грънчарова и директорът на дирекция „Одити на изпълнението“ Росена Гаджева.

Цветан Цветков подчерта важното значение на темата за управление на пластмасовите отпадъци за българското общество, което е свързано и с основното заключение на националния доклад по темата – че отпадъците у нас все още не се оползотворяват достатъчно и не се изпълняват дейности по последващо третиране на отпадъците, а това създава риск от увреждане на екосистемите и човешкото здраве. Председателят ва Сметната палата отбеляза, че българската одитна институция е отправила седем препоръки към министъра на околната среда и водите, които трябва да бъдат изпълнени до 30 юни 2022 г.

Цветан Цветков изрази благодарността си към колегите от ВОИ на Полша при координиране на съвместния одит и посочи голямото значение на подобни инициативи заради възможността да се използва примера на други държави и да се обменят добри практики както по отношение на изпълнението на одита, така и на управлението на ВОИ.

Дата: 10.05.2022

Източник: Сметна палата

Прочетено: 997