23.02.2022

Ръководствата на Българската стопанска камара (БСК) и членуващи в камарата браншови организации се срещнаха днес с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов и неговия екип. Срещата бе инициирана от представителите на бизнеса, а домакин бе МОСВ.

вж. СНИМКИ

Целта на срещата бе запознаване на екипа на МОСВ с инициативата КРИК „КРъгова ИКономика“, осъществявана съвместно от БСК и заинтересовани браншови организации, както и с „Пластик Пакт България“ – инициатива, която предстои да стартира официално през пролетта на тази година. По време на срещата беше отправена покана към министър Сандов да подкрепи „Пластик Пакт България“ и да стане патрон на инициативата.

В изказването си при откриването на срещата председателят на БСК Добри Митрев подчерта, че Камарата е най-проактивната работодателска организация, която системно и задълбочено работи по въпросите на околната среда и подкрепя бизнеса в прехода към кръгова икономика. "През 2021 година към Център „Чиста индустрия“ на БСК, съвместно с Денкщат България, беше създадена инициативата КРИК - професионална общност, обединяваща отговорния бизнес – браншови организации и компании, в подкрепа на прехода към кръгова икономика и постигане на реално измерими резултати при въвеждането на европейското законодателство, подобряването на ресурсната ефективност, удължаване живота на продуктите, намаляване на отпадъците, образувани за производството на единица БВП, постигане на националните цели за намаляване на депонирането на отпадъците. КРИК ще работи за разрешаването на реалните предизвикателства, пред които се изправя бизнеса и ще съдейства за прилагането на нови бизнес модели", сподели председателят на БСК.

Представителите на бизнес организациите изразиха очакване диалогът с МОСВ да стане по-ефективен и по-динамичен. „Всички сме тук по собствена доброволна инициатива, а не под натиск и заради регулаторни пречки. Търсим диалог, очакваме подкрепа към отговорния бизнес с ангажимент към околната среда“, каза председателят на БСК Добри Митрев.

От своя страна, министър Сандов подчерта, че търси диалог и открива в днешната среща възможност за динамизиране на взаимодействието.

_______________

Участници в срещата:

  • МОСВ - министър Борислав Сандов, зам.-министър Николай Сиджимов и началник на кабинета Георги Стефанов;
  • Българска стопанска камара - Добри Митрев (председател на УС), Илиана Павлова и Владимир Димитров (Център „Чиста индустрия“);
  • „Денкщат България“ - Боян Рашев и Николай Михайлов;
  • Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България - Жана Величкова;
  • Сдружение „Храни и напитки“ - Яна Иванова;
  • Съюз на пивоварите в България - Ивана Радомирова и представители на пивоварните компании „Загорка“ (Силвия Кавалска), „Каменица“ (Радостина Хаджийска) и „Карлсберг“ (Елина Цанкова);
  • Сдружение за модерна търговия - Николай Вълканов;
  • Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация - Стефан Стефанов и Христо Диков;
  • Браншова асоциация Полимери- Цветанка Тодорова;
  • Българска камара на химическата промишленост - Рени Копенданова.

Дата: 23.02.2022

Източник: БСК

Прочетено: 1334