20.06.2022

Председателят на БСК е на посещение в Пловдив

Председателят на БСК Добри Митрев беше на посещение в Пловдив, където се срещна с представители на бизнеса от региона, членове на местната Стопанска асоциация. С тях той обсъди актуални проблеми на икономиката, вкл. темата за енергийната сигурност и високите цени на енергията за небитовите потребители. Организатор и домакин на срещата бе Стопанска асоциация - Пловдив.

Г-н Митрев проведе среща и с ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ), и подписа с ректора на учебното заведение - проф. дпн Георги Манолов, Договор за сътрудничество. На подписването присъстваха председателят на Стопанска асоциация - Пловдив, Йорданка Кляшева, и Петър Райчев - член на УС на СА-Пловдив. Договорът е насочен към взаимодействие, партньорство и сътрудничество с цел подобряване на съответствието на висшето образование с изискванията на пазара на труда. За целта БСК и ВУСИ ще работят за насърчаване на връзката „наука-образование-бизнес“ чрез съвместно организиране на конференции, семинари, обсъждания и др.форуми, вкл. тематични срещи на членове на Камарата с представители на Висшето училище с цел обмен на информация, знания, идеи и добри практики. Ще се осигуряват условия за обмен на опит между преподавателите, студентите от ВУСИ и членовете на БСК, както и за участие на членовете на Камарата в работата на майсторските класове на Висшето училище. Договорът предвижда, също така, сътрудничество при практическото обучение на студентите в реална работна среда при членуващи в БСК организации и предприятия, подпомагане на кариерното ориентиране и развитие на студентите, съдеъствие за намиране на работа на изявени студенти-отличници и организиране на съвместно кандидатстване и участие в изпълнението на национални и международни проекти и програми.

Преди това г-н Митрев участва в официалното откриване на Европейския форум на субектите на социалната и солидарната икономика, чийто основен организатор е НС на Трудово-производителните кооперации (член на БСК). Десетото юбилейно издание бе открито от вицепрезидента на страната Илияна Йотова, еврокомисаря за работните места и социалните права Никола Шмит, министрите Георги Гьоков, Иван Иванов и Христо Проданов, и кмета на Пловдив Здравко Димитров. Събитието представя форми и организации на хора с увреждания, мерки за тяхното насърчаване и възможности за партньорство в рамките на ЕС. Проявата, която е уникална в рамките на Европейския съюз, се радва на все по-голям интерес от страна на бизнес партньори, медии и широката публика. Тя предоставя възможност на социалните предприятия да контактуват с представители на европейски и национални институции, за да се запознаят с актуалните мерки за насърчаване на този сектор от икономиката. Всяка година във форума вземат участие представители на Европейската комисия и Европейския икономически и социален комитет, на български институции, на европейски кооперативни и неправителствени организации. Най-големият социален форум в Пловдив ще продължи до 23 юни.

Предстои утре г-н Митрев да посети Ямбол, където ще участва в тържественото отбелязване на 40-годишнината от създаването на Индустриална стопанска асоциация – Ямбол.

Дата: 20.06.2022

Източник: БСК

Прочетено: 267