14.09.2022

За председател на УС на ББКЕ бе избран проф. Валентин Колев

Председателят на БСК Добри Митрев бе гост на Общото събрание (ОС) на Българската браншова камара по енергетика (ББКЕ), член на БСК.

Участниците в ОС утвърдиха отчетите на Управителния и Контролния съвет на ББКЕ за изтеклия период, както и финансови отчет на организацията, и приеха Насоки за дейността за следващите две години, както и бюджет за същия период.

За председател на Управителния съвет на ББКЕ бе избран досегашният зам.-председател на организацията проф. Валентин Колев, управител на "Елконтрол" ООД и Декан на Електротехнически факултет при ТУ - София.

Дългогодишният председател на организацията Димитър Шевиков, който остава почетен председател на ББКЕ, бе отличен от БСК с най-високото отличие на Камарата – статуетка „Икар“, и почетна грамота, с благодарност за цялостния му принос за развитието и утвърждаването на ББКЕ, както и за дългогодишното партньорство с БСК.

 

Дата: 14.09.2022

Източник: БСК

Прочетено: 1023