19.09.2022

Димитър Бранков – икономически съветник на председателя на БСК, бе модератор на дискусионен форум на тема „Стандарти и резултантност при опазване на околната среда“, организиран от Българския институт за стандартизация (БИС).

Форумът се проведе днес, в София, като в дискусията се включиха представители на Центъра за управление на CEN и CENELEC, Организацията по стандартизация на Кипър (ръководеща проекта), Европейската гражданска организация за стандартизация в областта на околната среда (ECOS), както г-н Робърт Брет бивш председател на SABE и съветник на проекта.

Семинарът е част от изпълнението на проект „SABE – Насърчаване участието на заинтересовани страни по отношение на екологичните аспекти в стандартизацията“, финансиран от Европейската комисия и ЕАСТ, с подкрепата на Центъра на за управление на CEN и CENELEC и се изпълнява от националните органи по стандартизация на Кипър (CYS), Румъния (ASRO), България (BDS), Република Северна Македония (ISRSM), Литва (LST), Латвия (LVS), Малта (MCCAA), Чехия (UNM) и Европейската гражданска организация за стандартизация в областта на околната среда (ECOS).

Основни теми на семинара бяха:

  • Представяне на проекта и неговите дългосрочни цели;
  • Защо е важно при разработването на стандартите да бъдат вземани предвид и екологичните аспекти;
  • Защо е важно да се участва в дейността по стандартизация на национално ниво;
  • Оценяване на резултатността по отношение на околната среда;
  • Системи за управление по отношение на околната среда;
  • Качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

Дата: 19.09.2022

Източник: БСК

Прочетено: 168