28.09.2022

Проведе се заседание на УС на БСК

Към Арбитражния съд при БСК се създава колегия международни арбитри, която ще включва четирима юристи с доказан висок професионален опит – проф. д-р Иван Тодоров, проф. д-р Георги Димитров, проф. д-р Коре Лилехолт (Университет в Осло, Норвегия) и адв. Валентин Савов. Това реши Управителният съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК) по време на днешното си редовно заседание. Членовете на УС дадоха висока оценка за работата на Арбитражния съд през последното полугодие и насърчиха ръководството на съда да разширява листата с международни арбитри.

УС обсъди предложения на БСК към политическите партии във връзка с формирането на редовно правителство от 48-то Народно събрание и изслуша доклад за оперативната дейност на БСК в периода 15 юни – 28 септември 2022 г.

За членове на БСК бяха приети една браншова организация и две търговски дружества, както следва:

  • Национална лозаро-винарска камара - единствената организация в България, която обединява на професионална основа всички заети в лозарството и винарството. Учредена е през февруари 2000 г. Мисията на камарата е да защитава професионалните интереси на своите членове, качеството, автентичността и произхода на виното. Националната лозаро-винарска камара поддържа регистър на гроздо- и винопроизводителите в България. Лозаро-винарските камари издават сертификати за произход на качествено вино и автентичност на гроздова ракия и бренди и формират дегустационни комисии за извършване на задължителен органолептичен анализ. Националната лозаро-винарска камара изготвя стратегия за развитие на лозарството, винарството и осъществява политиката в този сектор. Мисията на Камарата е да отстоява авторитета и името на българското вино, като разкрие неговите конкурентни предимства, използвайки натрупаните умения, въздействието на природните фактори и градената с векове традиция.
  • „Витали – груп“ ЕООД, учредено през 2007 г. Извършва строителство на сгради, фамилни къщи и предлага следните услуги, земни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонни работи, зидарски работи, покривни работи, бояджийски работи, хидроизолация, топлоизолация, изграждане на ВиК инсталации и отклонения, електрически инсталации.
  • „Инфинити Ферромодул“ ЕООД с предмет на дейност внос, износ и производство на пури, вино и високоалкохолни напитки. „Инфинити Ферромодул“ ЕООД е основано на през 2014 г. Дружеството се занимава с продажба на премиум продукти – висококачествени пури. Марките пури, които предлага на пазара, са Vinaboss’s, Lotus , HNC, Saladin и Hanos. „Инфинити Ферромодул“ се стреми да продължи курс на растеж и през следващите години към други европейски пазари, където да предложи продукти и решения на Infinity.

 

Дата: 28.09.2022

Източник: БСК

Прочетено: 758