22.11.2022

Русенската стопанска камара, съвместно със Сдружение Коучинг България, Formethic (Франция), Smart Idea (Словения), Youthfully Yours (Словакия), Edukopro (Босна и Херцаговина) и Jumpin hub (Португалия) разработиха наръчник с добри практики за формиране на характера по проект №2021-1-FR01-KA220-ADU-000035291 “Character development for active life”, съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

В него можете да намерите много и интересни дейности, събрани от практиката на партньорските организации, с които можете да разнообразите Вашите обучителни програми. В момента наръчникът е достъпен само на английски език, но много скоро ще бъде наличен и на български на сайта на проекта тук.

Тенденцията хората да нямат мотивация става трайна. Такъв е и случаят с възрастните, които излизат от обществото, от пазара на труда или губят увереност. Тенденцията показва сериозен проблем в нашите общности, който не може да бъде решен устойчиво със съществуващите мерки. Ако не променим методите си за справяне с мотивационните проблеми на нашите целеви групи, няма да можем да развием социално включване. Затова в рамките на партньорския проект е създадена методология за развитие на характера с комбинация от мислене GRIT и Growth. В психологията GRIT е положителна, некогнитивна черта, базирана на постоянството на усилията на индивида, съчетано със страстта към определена дългосрочна цел или крайно състояние (мощна мотивация за постигане на цел). Това постоянство на усилията насърчава преодоляването на препятствията или предизвикателствата, които лежат по пътя към постижението, и служи като движеща сила в реализацията на постиженията. Активирането на GRIT е лесна за използване, научно доказана стратегия за постигане на по-високи нива на ефективност, която може да се приложи към всяка ключова цел или предизвикателство в живота.

Дата: 22.11.2022

Източник: Русенска стопанска камара

Прочетено: 119