19.01.2023

На 18.01.2023 г. приключи първият кръг от регионални срещи с птицевъдите от Южна България "Перспективи и предизвикателства пред птицевъдството в България".

По време на срещите в Дупница, Сливен и Пловдив се обсъдиха всички проблеми и предизвикателства, с които се сблъскват бизнес операторите в сектора. Обсъдени бяха въздействията, които оказват върху сектора рекордният ръст на цените на зърното, електроенергията и природния газ, които възпрепятстват рентабилното производство. Обсъдени бяха опустошителните въздействия от заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП). По данни на Европейския орган по безопасност на храните броят на положителните проби през епидемичен сезон 2021-2022 г. е най-големият, регистриран някога в Европа. Засегнати са над 47.7 милиона птици.

Съюзът на птицевъдите в България запозна всички присъстващи с промените, които се предвиждат в националното и европейското законодателство, както и възможностите за подпомагане през 2023 г.

Срещите продължават и в Северна България.

Графикът на срещите е както следва:

24.01 от 10:30 ч. в хотел Асеневци, Велико Търново;

24.01 от 15:00 ч. В хотел Ростов, Плевен;

25.01 от 10:30 ч. В хотел Контеса, Шумен.

Съюзът на птицевъдите в България благодари за доверието!

Срещите са със свободен достъп.

 

 

 

Дата: 19.01.2023

Източник: Съюз на птицевъдите в Българи

Прочетено: 376